Per Halvarssons minnesfond


Per Halvarssons minnesfond 

– för främjande av traditionellt byggnadshantverk i Jämtland Härjedalen.

”Målet är att skapa en hantverksfond som kan bli en resurs till stöd för utveckling och bevarande av äldre byggnadsteknik, inte bara måleri utan också snickeri.”

Målarmästare Per Halvarsson

Fortfarande fullt yrkesverksam avled målarmästare Per Halvarsson oväntat vid  69 års ålder i januari 2013. Per Halvarsson var en rik källa till kunskap om tratitionellt måleri och som sådan generös med sitt kunnande. Han fick under sitt liv uppdrag i hela Sverige, både vid restaureringar av kulturhistoriska miljöer som kyrkor och nybyggen, där färgsättningen av operahuset i Göteborg är ett av hans mer omtalade arbeten.

Per Halvarsson hade ett osvikligt färgsinne och hans kunskap om traditionellt måleri kom både från erfarenhet och boklig kunskap.

Måleriet var Per Halvarssons yrke, hobby och fritidsintresse och han brann för att föra sin kunskap vidare.

Per Halvarssons minnesfond

Dagens brist på hantverkare som klarar av att på ett kulturhistoriskt riktigt sätt restaurera och bygga beror främst på två saker: liten efterfrågan från dagens rationella byggindustri och avsaknad av utbildningar där hantverk och traditionell materialkännedom lärs ut.

Snart efter Per Halvarssons bortgång inrättades en minnesfond i hans namn. Minnesfonden verkar för främjande av traditionellt byggnadshantverk i Jämtland Härjedalen.

De pengar som kommer minnesfonden tillhanda kan användas för utbildningsinsatser, kurser i olika slags kulturhantverk, för böcker, filmer och priser.

Beslut om hur inkomna medel skall användas fattas av en särskild kommitté, där företrädare för Per Halvarssons familj, Jamtli/Jämtlands läns musem, Heimbygda Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen och Östersunds Hantverks- och fabriksförening ingår.

Minnesfonden har till syfte att  ekonomiskt stödja bevarande och utveckling av äldre byggnadshantverk och det ekonomiska kapitalet förvaltas av Heimbygda.

 

Skänk en gåva

Vill du bidra till att främja och bevara kunskap om traditionellt måleri och äldre byggnadshantverk är du välkommen att skänka en gåva till minnesfonden. Betalning sker  till bankgiro 140-2635. Ange mottagare av gåvan (namn och adress) samt uppgifter om givare för utfärdande av gåvobrev.

 

För ytterligare information om Per Halvarssons Minnesfond går det bra att kontakta Heimbygdas kansli på tfn 063-15 01 78 eller via [email protected]

 

Förening:

Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund

Skapad av: Kristina Ernehed (2019-02-18 11:03:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kristina Ernehed (2019-10-02 07:37:19) Kontakta föreningen