Årsstämman 2014

Medlemsföreningarna i Heimbygda till 2014 års årsstämma
på Restaurang Hov. Jamtli. den 15 mars

klicka här:Affisch heimbygdas årsstämma

 Klicka här :Gemensam årsberättelse 2013 

Ansökan om Heimbygdas förtjänstdiplom
klicka här:  Diplomblankett

Ansökan om SHF:s Hedersnål med lagerkrans
klicka här:  Hedersnål

Adressuppgifter för medlemsregister över anslutna föreningar ( ordf.kassör,sekreterare,postmottagare,kontaktperson)
klicka här: år 2014