Styrdokument

Heimbygda bildades 1974 och är en regional service- och samarbetsorganisation för hembygdsrörelsen i Jämtlands län. Länet består av landskapen Jämtland och Härjedalen. Läs mer till vänster om styrelsens arbete.

Heimbygdas kansli
Heimbygda och Jämtlands läns konstförening har ett gemensamt kansli på Jamtli i Östersund. Eva Nilsson arbetar på kansliet med medlemskontakter och löpande ärenden.

Adress
Heimbygda
Box 709
831 28 Östersund
Tel 063-15 01 78
Bankgiro:5765-2026
E-post: [email protected]