Medlemsföreningarna i Heimbygda kallas härmed till  Årsstämma 2023!

 
Lördag 25 mars kl 10-16.00 med registrering från 9.00 samt middag med prisutdelningar kl 16.30 
Plats: Hotell Frösö Park  

Äntligen får vi träffas på riktigt och det tänkte vi fira med att bjuda in till middag med prisutdelningar för goda insatser under 2022 i direkt anslutning till stämman.  

Efter lunch kommer det att finnas möjlighet att diskutera olika frågor på ett samtalstorg och delta i olika workshops: 


Föremålsregistrering med verktyget Sofi        Personal från Jamtli 

Så blir vi yngre – Heimbygdametoden             Kristina Ernehed 

På samtalstorget kommer det att finnas representanter från Heimbygdas kommittéer och styrelse och möjlighet att diskutera textil, byggnadsvård, språk, sommarkampanj och andra aktuella frågor. 

Varje förening har rätt att utse ett grundombud samt ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst sex ombud. Enskilda medlemmar i Heimbygda och föreningsmedlemmar är välkomna delta i årsmötet och efterföljande middag. Enbart ombuden har rösträtt och möjlighet att delta i besluten. 

Vi uppmanar alla föreningar att komma med förslag till ledamöter till Heimbygdas valberedning som skall väljas på årsmötet! En aktiv och representativ valberedning är en förutsättning för en bra styrelse. Motion till årsmötet kan väckas av medlemsföreningar och enskilda medlemmar i Heimbygda och skall vara styrelsen tillhanda senast 25 februari via mail till [email protected] 

Anmälan av ombud skall ske senast den 25 februari genom den anmälningsblankett som skickats ut. Anmälan görs separat till årsmötet respektive middag. Anmälan för övriga sker till [email protected].

Detaljprogram och årsmöteshandlingar utsändes till anmälda ombud senast två veckor före årsmötet.  

Hjärtligt välkomna! 

Styrelsen 

 


Förening:

Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund

Skapad av: Kristina Ernehed (2023-02-03 15:10:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kristina Ernehed (2023-02-14 14:17:09) Kontakta föreningen