De senaste åren har Heimbygda jobbat mycket med att lyfta hembygdsrörelsens, kulturarvets och det lokala engagemangets roll för regional utveckling. Nu växlar vi upp det arbetet ytterligare med det nya projektet ”Bilden av oss– Normkreativt län för stärkt konkurrens- och attraktionskraft”. Projektet handlar om att vidga bilden av landsbygd, stärka företag och föreningar med affärsutveckling och kompetenshöjande insatser genom workshops utifrån ett normkreativt perspektiv till kommuner, organisationer och politiker. Vi vill låta berättelsen om landsbygderna breddas och visa den mångfald av intressen, historier, förutsättningar och framtidsdrömmar som finns här. Läs hela pressmeddelandet här


Förening:

Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund

Skapad av: Kristina Ernehed (2022-04-12 12:38:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kristina Ernehed (2022-04-12 12:38:33) Kontakta föreningen