Förslag på ny föreskrift och allmänna råd för kyrkliga kulturminnen kan stoppa utarmningen av våra kyrkogårdar

Nu är Riksantikvarieämbetets (RAÄ) förslag på ny föreskrift och allmänna råd för kyrkliga kulturminnen ute på remiss. Förslaget innebär bl a krav på att söka tillstånd från länsstyrelsen för att ta bort även enstaka gravanordningar på begravningsplatser. Med förslaget vill RAÄ bl a komma tillrätta med problemet med icke återbesatta gravrätter och borttagna gravvårdar som har funnits i ca 10 år. Mer information om detta hittar du hos Bergs hembygdsförening.  
Sveriges Hembygdsförbund är en av remissinstanserna och har skickat in ett remissvar som du kan ta del av här. 


Editerad av: Kristina Ernehed (2021-03-03 12:47:01)