Dags för årsstämma samt dags att nominera!

Medlemsföreningarna i Heimbygda kallas härmed till årsstämma 2021!

Tid: torsdag 25 mars kl 18.30-20.30 med registrering från 18.00

Plats: Zoom (länk fås vid anmälan)


Välkomna till ordinarie årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar!
För att inte öka risken för smittspridning kommer även detta årsmöte att hållas digitalt.
Om du vill träna på digitalt möte finns det möjlighet 17 mars kl 18.00 då vi har en ny temakväll om digitala möten. Anmälan till [email protected]


Varje förening har rätt att utse ett grundombud samt ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst sex ombud. Enskilda medlemmar i Heimbygda och föreningsmedlemmar är välkomna delta i årsmötet. Enbart ombuden har rösträtt och möjlighet att delta i besluten.

Vi uppmanar alla föreningar att komma med förslag till ledamöter till valberedningen som skall väljas på årsmötet! En aktiv och representativ valberedning är en förutsättning för en bra styrelse.
Motion till årsmötet kan väckas av medlemmar i Heimbygda och skall vara styrelsen tillhanda senast 25 februari.

Nominering till årets Hembygdsförening skall vara styrelsen till handa senast 25 februari via mail till [email protected]

Nominering till årets Hembygdsbok skall vara styrelsen tillhanda senast 25 februari och böckerna skall lämnas till Heimbygdas kansli.

Anmälan av ombud skall ske senast den 8 mars enligt den blankett som skickats ut.
Detaljprogram och årsmöteshandlingar utsändes till anmälda ombud senast två veckor före årsmötet.

Väl mött!

/Heimbygdas styrelse 


Editerad av: Kristina Ernehed (2021-02-25 11:51:18)