Ny sockenkarta!

Det har länge saknats en karta över länets äldre indelning, sockenindelningen, som tills nyligen var i allmänt bruk och i alla tider varit grunden för människors hemhörighet. Kommunerna, församlingarna, fastighetsregistret, alla följde denna indelning.

Genom att inte längre finnas med på kartor och i offentliga handlingar börjar socknarna falla i glömska. Det är att som med en sax skära av sambandet med det förflutna. För att förstå äldre litteratur, tidningar och handlingar behöver man känna till den geografiska, administrativa och sociala verklighet som alltid tagits för given. Detsamma gäller vad som skrivits om arkeologi, kulturhistoria, geografi och historia före 1900-talets mitt, och all historisk statistik. Härtill kommer möjligheten att söka i arkiv och museer, där material är ordnat på detta sätt.

Ändå är det sockenindelningen fortfarande i bruk, till och med inom folkbokföringen. Hembygdsföreningarna, idrottsföreningar och många andre föreningar följer ännu den tidigare indelningen. När gränserna inte längre är allmänt kända får de allt större svårigheter att samla människor utanför centralorterna.

De nuvarande kommunerna är så stora att de lokala gemenskaperna riskerar att gå förlorade. Alltfler invånare i byar utanför tätorterna vet inte längre vart de hör.
Landskapet blir anonymt då minsta enheten är kommuner, stora som hela landskap. Det behövs en nivå mellan by och kommun.

Heimbygda har därför med Jamtlis hjälp tagit fram en karta som visar de gamla socknarna, och där även dagens kommungränser är markerade. Vi hoppas att alla organisationer, institutioner och enskilda som inser behovet ska hjälpa till att ge kartan spridning, och att den ska inspirera andra län att följa exemplet.   

Kartan finns att köpa i Jamtlis butik. Om er hembygdsförening vill vara återförsäljare av den så kontakta oss på [email protected] eller 063-150178


Editerad av: Kristina Ernehed (2020-10-23 13:39:22)