RUS på remiss!

I höstas höll vi som bekant rådslag i alla kommuner och samlade in inspel om kulturarvet och det lokala engagemangets roll för hållbar regional utveckling, med anledning av att den regionala utvecklingsstrategin, RUSen, reviderades. Nu är den nya versionen ute på remiss! Ni hittar den här i länken nedan, och för den som vill läsa vad vi kom fram till på rådslagen så finns vår rapport här RUS-rapport Heimbygda.

Senast den 16 oktober ska remissvaren vara inne. 


Editerad av: Kristina Ernehed (2020-05-18 14:48:00)