Råd och stöd för föreningar angående situationen kring covid-19

Här samlar vi information som kan vara relevanta för föreningar. Inlägget uppdateras löpande. 

Sveriges hembygdsförbund följer också utvecklingen och om det kommer någon insats som är relevant för vår rörelse, här hittar du deras sida om detta. 

Insatser kommunal nivå

Bergs kommun: Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 250 000 kr extra till drifts- och underhållsanslag för föreningar, man kommer också att skynda på utbetalningar av bidrag. Mer info finns här.

Krokoms kommun: Information till föreningar är på gång, det har skickats ut en enkät till alla föreningar för att undersöka behovsläget. Har din förening ej fått enkäten så kontakta föreningssamordnare Erika Jonsson Andersson på [email protected] Det har även tillsatts en frivilligsamordnare för de som vill engagera sig extra. 

Bräcke: Har gjort det mer flexibelt att ansöka om föreningsbidrag, läs mer här

Strömsund: Har förlängt sina ansökningstider och anstånd med underlag till efter årsmöte. Läs mer här

Östersund: Förslag ligger om att avsätta 15 miljoner extra i föreningsstöd. Läs mer här.  

Ragunda: Tillfälligt undantag om att skicka med årsmöteshandlingar vid ansökningar. Skickar ut nyhetsbrev till alla föreningar varje vecka med uppdateringar och tips. Läs mer här.  

Åre: Undersöker just nu vad de kan göra, klart är att man får anstånd med att skicka in underlag till efter årsmöte. 

Härjedalen: Mer info kommer. 

Insatser nationell nivå

För de föreningar som har anställda: Under mars, april, maj, juni kan föreningar som har anställda få en minskning av arbetsgivaravgiften. Det finns en ny ruta man kryssar i på den arbetsgivardeklaration man gör varje månad.

Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd, dock oklart än hur de kommer att fördelas. Mer info här

NOD, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, får i uppgift att bistå i samordning av civilsamhällets insatser. De kommer att ge lägesrapporter varje vecka. Mer info här

Leader Höga kusten har också gjort en bra sammanställning med tips och råd. Den finns här

Kulturrådet tar emot ansökningar för inställda kulturarrangemang. Stödet kan endast sökas av juridiska personer eller enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar professionell kulturverksamhet. Mer info här

 


Editerad av: Kristina Ernehed (2020-05-07 13:00:55)