Heimbygdas RUS-inspel

Under hösten som gått så har ju vi i Heimbygda genomfört kommunala rådslag runt om i länet med syftet att samla in inspel till revideringen av den regionala utvecklingsstrategin, RUS'en. Fokus för våra rådslag låg på kulturarvets och det lokala engagemangets roll för hållbar regional utveckling, och det var en fantastisk uppslutning! Totalt deltog nästan 200 personer på de åtta kvällarna, från Funäsdalen till Strömsund, Undersåker till Hammarstrand, Fåker till Föllinge och Ljungdalen till Torsäng.

Och mängder av kloka, intressanta och relevanta synpunkter fick vi in som nu är sammanställda i vår slutrapport som är inlämnad till regionen som en av 14 projektrapporter. Rapporten kan du läsa här, och du får gärna sprida den: RUS-rapport Heimbygda.pdf

Nästa steg nu är att invänta remissförslaget på ny RUS som kommer i maj.


Editerad av: Kristina Ernehed (2020-02-05 13:04:53)