Inbjudan till Heimbygdas höstmöte!

Välkommen till vår höstkonferens lördag 19 oktober kl.10-16 på Rödöns Bygdegård!

Ni är välkomna att komma med en eller flera personer ur er styrelse eller någon annan i föreningen som är speciellt intresserad av temat. Målet är att om möjligt alla föreningar ska bli representerade.   

Temat för dagen är medlemsvärvning.

Varför är det viktigt att ha många medlemmar? Varför skall man bli medlem i en hembygdsförening och hur skall vi göra rent praktiskt? På vilket sätt kan vi använda sociala medier för att bli bättre på att nå både medlemmar och icke-medlemmar?

Tid finns även avsatt för fortsatt diskussioner kring hur vi utvecklar våra hembygdsföreningar. Det viktigt för oss att få en avstämning av vad ni vill att vi som förbund ska göra, och hur vi gemensamt kan stärka hembygdsrörelsens ställning i länet.  

Skicka gärna förslag på frågor ni vill att vi tar upp.  

Kaffe serveras från kl. 9.  Heimbygda bjuder på lunch och kaffe. 

Anmälan senast tisdag 9 oktober 2018 till Heimbygdas kansli, adress se nedan. Ange namn, föreningsnamn, e-postadress, telefonnummer och ev. allergi.

Varmt välkomna! 

 

Trine Amundsen
ordförande


Editerad av: Kristina Ernehed (2019-09-20 03:10:21)