Dags för årsstämma!

Välkomna till Heimbygdas årsstämma 2019!

Tid: Lördag 23 mars 10.00 -16.00 med kaffe och registrering från 09.00

Plats: Torsta i Ås, Aulan

Välkomna till ordinarie årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar samt goda möjligheter för föreningarna att utbyta erfarenheter.

Varje förening har rätt att utse ett grundombud samt ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst sex ombud.

Detaljprogram och årsmöteshandlingar utsändes till anmälda ombud senast två veckor före årsmötet.

Årsmötet är kostnadsfritt för ombuden, men föreningarna står själva för resekostnaden.

Förutom valda ombud är enskilda medlemmar i Heimbygda och föreningsmedlemmar välkomna att mot avgift, 350 kr, delta i årsmötet. Enbart ombuden har rösträtt och möjlighet att delta i besluten.

Liksom föregående år finns möjlighet för föreningarna att visa utställningar och prov på egen verksamhet. Anmäl detta i god tid till Heimbygdas kansli.

Motion till årsmötet kan väckas av medlemmar i Heimbygda och skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan årsmötet.

Anmälan av ombud skall ske senast den 7 mars till [email protected]

Varmt välkomna!

 

 


Editerad av: Kristina Ernehed (2019-03-06 13:51:36)