Hembygdsbok

Föreslå ”Årets hembygdsbok”i Jämtland-Härjedalen

För tredje gången utlyser Sveriges Hembygdsförbund (SHF) tävlingen Årets hembygdsbok. Nu handlar det om böcker som under 2013 utgivits av en hembygdsförening elleri samarbete med en sådan.

Heimbygda utser en kandidat från Jämtland-Härjedalen.
Länets hembygdsföreningar inbjuds att delta i tävlingen genom att senast under februari månad insända sitt verk med en kraftfull motivering om dess förtjänster, varför den är bäst.Författare och redaktör är värda att uppmärksammas. Välkomna med ert tävlingsbidrag!

En jury inom Heimbygda utser den kandidat som ska företräda länets i SHF:s final vars resultat meddelas under hösten på bokmässan i Göteborg.