Konferenser


Ordförandekonferensen den 27 september

lockade totalt 37 personer från 18 föreningar.
Diskussionen om bildandet av kommungrupper fick ett mycket positivt gensvar.
Den nysittande Barn & Ungdomskommittén presenterade sina tankar om sitt planerande arbete. Avgiftssystemet diskuterade Ida Krusivi från Vuxenskolan gav oss några tankenötter och påminde om kursvertksamheten.Mattmars hembygdsförening inspererade oss med sitt arbete om skolorna i socknen.
Läs vidare genom att
klicka här: Minnesanteckningar

 

Ordförandekonferens
Lördagen den 10 maj 2014 i Lignellsalen på Jamtli.
Så blir vi yngre. Hur går vi vidare med ungdomsengagemang ?
Klicka här: Redovisning av gruppdiskussion Så blir vi yngre

Utbildningar, vad när och hur? Vi planerar gemensamt kommande utbildningar- och mötesprogram. Vilka utbildningar behövs, var och när är bästa tiden att mötas?Klicka här:Redovisning av gruppdiskussion utbildning

 

Vi har haft  Heimbygdas Ordförandekonferens lördagen den 28 sept 2013
på Jamtli
Konferensen genomfördes med 55 pers och diskussionens vågor gick höga. Det viktigaste är att försöka komma ur den onda cirkeln, dvs minskat medlemsantal och därmed minskad verksamhet. Och in i den goda cirkeln, dvs bredda verksamheten vilket lockar fler besökare till arrangemang och på sikt fler medlemmar. Fler medlemmar möjliggör mer verksamhet.

Tre nycklar till den goda cirkeln var ämnen för grupparbeten:

  • Barn- och ungdomsverksamhet
  • Nya invånare / operation välkomna
  • Starkare föreningar

Diskussionsunderlag till Ordförande konferensen den 28 sept 2013
Klicka här: Diskussionsunderlag-till-28-september.pdf
Detaljerat konferensreferat finns att läsa i denna pdf. Klicka här: Detaljerat referat