Kommittéer

Textilkommittén

I kommittén ingår:
Sigrid Grenholm, Rödön  sammankallande
Marie Madsen, Östersund
Örjan Bertilsson, Frösön
Mia Nilsson, Jamtli
Ingela Fredell, Östersund

 

Byggnadsvårdskommittén

I kommitén ingår:
Helena Blix Brunflo  sammankallande
Mats Almlöf  Ångsta
Stig Nilsson  Offerdal
Olof Edin Jamtli
Åke Månsson Svenstavik
Håkan Nilsson Järpen
Staffan Sjömark Östersund