Jämten 2015

Är Du nyfiken på Jämten 2015? Som vanligt kommer Jämten ut lagom till jul och är späckad med intresseväckande artiklar om Jämtlands läns historia, nutid och samtid.

År 2014 är ett stort valår med val till såväl Sveriges riksdag, regioner, landsting och kommuner som EU-parlamentet. Det är viktiga val och det är oss i Sverige förunnat att leva i ett demokratiskt samhälle. I Jämten 2015 finns flera artiklar som tar fasta på demokrati i vid bemärkelse. Här finns artiklar om kommunreformer och demokrati i historiskt perspektiv, om folkliga opinionsyttringar och demonstrationer och om den organiserade idrotten i relation till spontanidrott. Får alla vara med? Demokrati kan också handla om civilkurage och att (våga) ta ställning, läs om Nisse i Tuvattnet och ”Arbetets frihet” som på olika sätt bidragit till att förändra vårt samhälle.

Hela länet finns representerat i boken. Läs till exempel om logen Ede skans i Hammerdal, om det samiska vintervistet i Stortjärn och om Georgssons Tobaksaffär i Östersund. För den konstintresserade finns artiklar om Karl-Iwar och konsten att ta ställning, om offentlig konst i stadsrummet och om naivismen i den jämtländska konsten. Som vanligt finns också en krönika över konståret, ett konstår som varit rikt på upplevelser.

Jämten 2015 finns i bokhandeln från slutet av november 2014.

 Klicka här: Jämten 2015