Hus med Historia

Hembygdsrörelsens tvååriga projekt Hus med historia avslutades med en konferens på Jamtli den 28 november. Inventeringen av hembygdsföreningarnas byggnader redovisas i två rapporter, som bifogas detta utskick till de föreningar som inte var representerade vid konferensen. Rapporterna kommer också att kunna beställas via  Heimbygdas kansli 063-150 178

Rapporter
Vård – och underhållsbehov
Beskrivning av hembygdsrörelsens byggnader

Material kostnadsberäkning vårdbehov kommunvis finns att beställa via Heimbygdas kansli [email protected]