Hembygdsfestival

Hembygdsfestivalen 2014
Söndag den 17 augusti är en bra dag för en stor hembygdsfest på Jamtli med stark symbolvärde för er, er verksamhet och hela er bygd.
Det är sista dagen på Jamtlis historielandsperiod och det gör att tillfället är väl valt.

Många i hembygdståget på Jamtli
Över 200 personer deltog när länets hembygdsföreningar tågade in på Jamtli för att fira årets hembygdsfestival.
– Roligt att se så många barnvagnar i tåget, sa Heimbygdas ordförande Sten Rentzhog vid invigningen.

Ett antal priser delades ut:

Byggnadsvårdspriset  går till Stiftelsen Kyrkkilen, Bodsjö kyrka, Bräcke kommun. Kyrkkilens ödehemman ligger ensamt och obebott i skogen. Stiftelsen Kyrkkilen har hållit byggnaderna och inägorna i stånd. Motiveringen lyder: ”Ett under lång tid kontinuerligt gott underhåll har bevarat detta skogshemman intakt till glädje för dagens besökare.”

Hedersomnämnande i samma kategori får Carina och Carl-Åke Broström i Haxäng, Lockne, Östersunds kommun. De har ”…i samband med att en ladugård bortom all räddning skulle ersättas av en större förrådsbyggnad uppvisat en ambitionsnivå långt utöver det vanliga”.

Hedersomnämnande går även till NB Farm, Trång, Alsen, Krokoms kommun. Jennie och Sofie Nilsson har gjort en tillbyggnad som är ”välgjord och anpassad till flyglarnas tidigare byggnadsstil”.

Heimbygdas hedersnålar för förtjänstfullt arbete går till Carin Carlsson, Aspås, Ove Hemmendorf, Frösön och Carl-Erik Olsson, Oviken.

2013 års bästa hembygdsbok är Oviks- och Myssjöbygden 2012, utgiven av Myssjö-Ovikens hembygdsförening. I motiveringen heter det bland annat att boken har ett ”väl varierat innehåll och hög läsvärdhet även utanför en lokal krets”. Priset mottogs av bokens redaktör, Karin Jirdén.


 

 

 

 

 

 

Svegs hembygdsförening 100 år
I samband med Heimbygdas första sommarfest och Svegs hembygdsförenings 100 – års jubileum, inbjuder vi alla medlemsföreningar i Heimbygda till Gammelgården i Sveg den 24 & 25 augusti 2013

Pigg 100-åring firade med Sommarfest


Festligt Jubileum i Sveg
När hembygdsföreningen i Sveg firade 100-års jubileum
På Gammelgården vallfärdade besökare från hela länet.
-Det är inte bara föreningen som bör lyckönskas. Det är lika mycket Svegsbygden och hela Härjedalen,
sa Heimbygdas ordförande Sten Rentzhog

 

Jamtlifestivalen 19 aug 2012 – Hembygden i våra hjärtan!
År 2012 fyllde Jamtli 100 år och hembygdsrörelsens present blev en festdag på Jamtli. Inbjudan hade gått till alla hembygdsföreningar att delta, visa något av sin verksamhet, sälja hembygdsböcker och lokala produkter, spela och sjunga mm. Helt enkelt att visa vilken mångfald av verksamheter som ryms inom vårt vidsträckta län. Ungefär hälften av länets 75 hembygdsföreningar hörsammade inbjudan och kom till Jamtli denna sensommarsöndag som bjöd på vackert väder och många besökare.
Dagen inleddes med att föreningarna samlades i Arkivparken och ställde upp sig med deltagare och föreningens namnskylt. Så vandrade tåget in genom grindarna och då räknades ungefär 400 pers delta. Den siffran ökade sedan genom att enskilda medlemmar och flera föreningar anslöt. Totalt beräknades att 600 hembygdsentusiaster deltog och bidrog till att myllret på Jamtli ökade.

Ordförande Sten Rentzhog höll välkomsttal och därefter vidtog underhållning med sång och musik från ett flertal scener. Flera hembygdsföreningar ”bosatte” sig för dagen i någon av historielands miljöer. Tex Hammerdals hbf och Hammerdals vävstuga agerade i Sikåsgården. Aspås hbf bodde in sig i Apåsstugan som utgör undantagsstuga på Näsgården osv. Folkdansgillet visade danslekar. Marknadsstånd vid cirkusplatsen och på tingskullen var fyllda av mängder av lokala produkter. I Lignellsalen, i Jamtlis foajé och annorstädes visade föreningarna delar av sin verksamhet. I Rentzhogsalen visades ett flertal sockenfilmer, några av äldre datum. Där fick även ett par föreläsare möjlighet att presentera intressanta nyskrivna böcker.

Allt som hände på Jamtli denna dag går inte att räkna upp. Som helhet var det en lyckad dag som engagerade många. Det var även historielands sista dag för säsongen och besökarna fick chans att möta hembygdsrörelsen samlad på Jamtli.
Tack till alla som deltog och gjorde dagen till en härlig manifestation för hembygden i våra hjärtan. Gunilla Nilsson Edler, ”festivalgeneral”