Föreningar

VARFÖR
skall hembygdsföreningarna vara medlemmar i HEIMBYGDA?

Heimbygda
Heimbygda grundades 1912.
Heimbygda är ett förbund för länets hembygdsföreningar och andra organisationer, som värnar om hembygdens miljö och kultur. Ett 80-tal föreningar är anslutna till Heimbygda och det totala antalet medlemmar uppgår till cirka 12 000. Heimbygda är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund, SHF.

Heimbygda stärker gemenskapen
Vi kan åstadkomma mera tillsammans genom gemenskapen inom hembygdsrörelsen.
Heimbygda utgör grunden i vårt ideella och kulturella arbete.

Heimbygda kan påverka
Genom Heimbygdas resurser samlade kraft kan hembygdsrörelsen få ökat gehör för sina krav och önskemål både lokalt, inom länet och på riksplanet.

Heimbygda erbjuder utbildning och kunskap
Heimbygda inbjuder kontinuerligt hembygdsföreningarnas funktionärer till konferenser och kurser i aktuella ämnen, t ex ordförande konferenser, kurser i textilvård, byggnadsvård och barn- och ungdomsverksamhet.

Heimbygda ger råd och hjälp
Heimbygda vill vara ett stöd för hembygdsföreningarna i deras verksamhet. Genom sin samlade erfarenhet och kontakter på läns – och riksplanet kan Heimbygda förmedla råd och hjälp i enskilda fall till föreningarna.

Heimbygda inspirerar
Heimbygda inbjuder årligen tillsammans med en hembygdsförening eller Jamtli till ett gemensamt mot vars syfte är att stimulera, inspirera och utveckla föreningarnas verksamhet.

Medlemsavgiften ger ekonomiska fördelar
Förening med mer än 100 medlemmar 20 kr/medlem i årsavgift.
Förening med mindre än 100 medlemmar betalar 600 kr + 8 kr/medlem i årsavgift.

Medlem i Heimbygda erbjuds följande:
Jämten, en av landets äldsta och mest populära hembygdsböcker erbjuds hembygdsföreningarna till reducerat pris.
Dessutom får varje förening 5 gratisexemplar av Sveriges Hembygdsförbunds tidskrift ”Bygd och Natur”

I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring, som gäller alla medlemmar vid föreningens arbete och olika arrangemang.
Varje hembygdsförening har dessutom möjlighet att bygga ut sitt försäkringsskydd för byggnader till medlemspris. För information tag kontakt med Heimbygdas försäkringsombud Ronny Nyberg 0684-401 77, 0708-121 621
Ytterligare förmåner redovisas på Sveriges Hembygdsförbunds hemsida www.hembygd.se under ”Om SHF/Medlemsservice”

Heimbygda
Box 709
831 28 Östersund
063-150178
www.hembygd.se/heimbygda[email protected]  

klicka här:  ANSÖKAN MEDLEMSKAP