Årets hembygdsbok 2012

 

Som man kan se – via sökning på Sveriges Hembygdsförbunds ( SHF:s) hemsida, http://hembygd.se – har SHF utlyst en tävling om 2011 års bästa hembygdsbok. Avsikten är att uppmärksamma lokalhistorisk forskning och det kulturella värdet i hembygdsrörelsens årsböcker och andra publikationer.

Varje regionalt hembygdsförbund utser en kandidat för sitt område. För Jämtland och Härjedalen har Heimbygda, Hembygdsförbund för Jämtlands län skött uppgiften och anmodat de närmare 80 hembygdsföreningarna att sända in sina bidrag med en slående motivering. Den av juryn utvalda boken går vidare till SHFs ”riksmästerskap” om 2011 års bästa hembygdsbok utgiven av en hembygdsförening eller i samarbete med en sådan. Prisutdelning kommer att äga rum vid SHF:s riksstämma för hela hembygdsrörelsen i år på Gotland den 25-27 maj.

Nominering av bidrag från Jämtland -Härjedalen genom Heimbygda

När anmälningstiden gått ut i och med februari månads slut, kan nu konstateras att bidrag insänts från följande hembygdsföreningar: Hede, Myssjö-Oviken, Hammerdal, Ragunda, Gamla Lugnvik. Av fem bidrag, vartill en del lämnat egna motiveringar, ska ett sändas till Sveriges hembygdsförbund (SHF) för att delta i ”SM”. Heimbygdas kommitté har granskat krönikorna och vill ge en kort presentation av dem: .

Gamla Lugnvik. Ovanligt nog utges en årsskrift av en hembygdsförening i en stadsdel i Östersund, denna hembygds historia dokumenteras väl och en återblick på 25 år och rikligt bildmaterial ger begrepp om en snabb urbanisering. Bidrag är t. ex. personporträtt, kyrkoförsamlingens verksamhet, historik över Logen Lugnviks hamn nr 2874 av IOGT.

Hammerdal. En välskriven årskrönika med dels månadsvis dokumentering, samt en intressant statistik över antal innevånare byavis. Teman i övrigt: kyrklig verksamhet, intressanta företagspresentationer, personporträtt, samt lokalhistoriska bidrag som Gåxsjö 600 år.

Hede. En årsbok med konsekvent lokalhistorisk prägel, välskriven och väldokumenterad med varierat innehåll om fäbodar, sockenmagasin, gårdar mm. Tidigare årsböcker har varit välgjorda temanummer om skolväsen, hälso- och sjukvård o.s.v. En strikt och ambitiös serie som kan bli stommen till en sockenhistorik, en helhet värd att uppmärksammas.

Myssjö-Oviken. En välskriven, varierad och genomarbetad årskrönika, ”Oviks- och Myssjöbygden” som utgivits sedan 1957, nu med utdrag ur kyrkans register över församlingstillhörighet, därutöver dels historiskt inriktade om turism, skolväsen, lumparminnen samt ett par personporträtt, dels en bred presentation av bygdens kultur- och föreningsliv. Ett speciellt inslag är att vinnaren i en uppsatstävling för klass nio får sitt bidrag – en intervju med en äldre person publicerat i årsboken under rubriken ”Ett livsöde.”

Ragunda. En påkostad, rikt illustrerad årskrönika på 160 sidor med genomtänkt layout. En krönika över årets väder är ett originellt och intressant inslag då sådana personliga minnen kan vara osäkra även i mannaminne… Flera personporträtt ger inblick i lokalt liv. Boken balanserar lokalhistoria med dagens verksamheter i bygden. Särskilt intressant och allmänt läsvärd är den artikel som behandlar författaren Lo-Johansson om hans tid i Ragunda, och en sorglig kärlekshistoria med Maria i Ragunda, som blev bakgrund till romanen ”Mona är död” 1932.

-Juryn föreslår att ” Ravund. Ragunda hembygdsförenings årsskrift 2011” utses att representera Jämtland/Härjedalen i SHF:s tävling ”Årets hembygdsbok.”

-Ett särskilt hedersomnämnande vill juryn ge till bidraget från Hede Hembygdsförening.

För Heimbygdas tillfälliga kommitté Carl-Erik Olsson och Bengt Bengtsson
Oviken den 25 mars 2012