Om oss

Heimbygda är den regionala organisationen för 73 hembygdsföreningar i Jämtland och Härjedalen.

Vi ger stöd och råd till lokala hembygdsföreningar, vi uppmuntrar barn- och ungdomsverksamhet och vi engagerar oss i samhällsfrågor som har betydelse för regionens kulturarv och framtid.

Vi vill bevara kulturarvet, ge lokalsamhällets människor en röst och stärka samhörigheten mellan alla som bor i bygden, mellan förr, nu och framtid.

Ju mer som förenar människorna med varandra och med platsen där de bor, desto mer meningsfull blir deras tillvaro. Det ger hembygdsrörelsen en viktig uppgift i dagens samhälle.

Från och med 2018 sponsras Heimbygda vilket möjliggör en unik satsning för att utveckla och stärka länets hembygdsrörelse. Vi riktar ett stort tack till våra sponsorer för detta heart

Image

Image