Om oss

Heimbygda är den regionala organisationen för cirka 70 hembygdsföreningar och nästan 10 000 medlemmar i Jämtland och Härjedalen.

Vår utgångspunkt är att ett levande kulturarv och ett starkt lokalt engagemang är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och en väl fungerande demokrati.  Vår roll är att vara en samlande kraft för alla med engagemang och intresse för ett levande kulturarv och en hållbar samhällsutveckling.

Vi strävar efter att vara en öppen, inkluderande och nytänkande samhällsaktör som tar ansvar för en hållbar utveckling med stark folklig förankring och stor nytta för sin rörelse. 

Heimbygdas historia
År 1886 bildades Jämtlands läns fornminnesförening som är grunden till Jamtli. Deras syfte var att verka för bevarandet av länets traditionella folkkultur. 1908 tillkom en systerorganisation, Föreningen Jämtslöjd. 1923 sammanslogs de båda föreningarna och Jämtland och Härjedalens naturskyddsförening till föreningen Heimbygda. 
1974 delades denna förening upp i två, dels Stiftelsen Jämtlands läns museum, dels Heimbygda, hembygdsförbund för Jämtland och Härjedalen.  
Heimbygdas motto var ”Om stilla du lyssnar till tider, som svunnit, Så hör du ock suset av tider, som stunda.”
Detta motto har varit central för rörelsen i snart hundra år, att vi behöver kunna och förstå vår historia för att kunna skönja vår framtid.