Erik Persson Holm


Erik var född i Lövåsvreten och kallades Baddarn,  Bardus eller "Gammel-posten". Under en period efter sekelskiftet skötte han postutdelningen i Bodtrakterna. Postorten var då Söderfors och Erik gick till fots från Lövåsen till Lågbobodarna och rodde över Dalälven till Söderfors för att hämta posten som han sedan delade ut. Det gick inte att ta sig båtledes hela vägen till Söderfors utan rodden gick antingen till Knutsvall eller till Rosslarna och därifrån promenad sista biten. En ganska tidsödande färd som dock inte utfördes varje dag eftersom postgången var begränsad.

Han hade en egen sjöbod vid båtplatsen i Lågbo som senare köptes av Carl-Erik Blomqvist i Lågbo (Högbo).

Se Hedesunda släktbok KÅ3-30


Förening:

Hedesunda Hembygdsförening

Ändrad av: Hedesunda Hembygdsförening (2020-12-16 20:53:37) Kontakta föreningen
Skapad av: Hedesunda Hembygdsförening (2017-03-12 21:46:32) Kontakta föreningen