Styrelsen och aktiva grupper inom Hembygdsföreningen


Styrelsen:

Ordförande:  

Gunnar Hållén, tfn: 070-212 06 69, epost: [email protected]


Styrelseledamöter:

Margareta Walldén, tfn: 072-251 09 82, epost: [email protected]
Barbro Bäckman, tfn: 070-370 01 71, epost: [email protected]
Ulla Andersson, tfn: 070-299 10 55, epost: [email protected]
Barbro Eriksson, tfn: 070-608 23 96, epost: [email protected]
Eva Rydberg, tfn: 070-532 61 11, epost: [email protected] 
Helena Elliott, tfn: 070-655 32 88, epost: [email protected]
Maria Walraven, tfn: 076-102 33 55, epost: [email protected]


Suppleanter: 

Clas Norman, tfn: 070-305 30 60, epost: [email protected]
Ola Bergström, tfn: 070-617 74 03, epost: [email protected]

Ann Ringbom, tfn: 070-766 29 49, epost: [email protected]

Kassör: 

Gunilla Lindell, tfn: 070-661 48 39, e-post: [email protected]
 

Kontaktansvarig:

Ulla Andersson, tfn: 070-299 10 55, e-post: [email protected]
 

Valberedningen:

Curt-Olof Rask, tfn: 070-315 27 55, e-post: [email protected]
 
Revisorer:
Inger Kvist
Karin Fernler
 
Revisorsuppleanter:
Mona Bolin
Ingela Swedén

Rovbladets redaktion:

Sammankallande: 

Jonas Rask, Stationsvägen 52, 810 40 Hedesunda, tfn: 070-212 61 18, e-post: [email protected], [email protected] 
Jonas ansvarar för layout och att Rovbladet kommer i tryck.
 

Övriga i redaktionen:

Curt-Olof Rask, tfn: 070-315 27 55, e-post: [email protected]
Bengt Löf, tfn: 070-565 34 82, e-post: [email protected]
Helena Elliott, tfn: 070-655 32 88, e-post: [email protected]
Maria Walraven, tfn: 076-102 33 55, e-post: [email protected]
Annika Engvall, tfn: 073-633 18 95, epost: [email protected]
Eva Rydberg, tfn: 070-532 61 11, epost: [email protected]
 

Bildarkiv och hemsida:

Sammankallande: 

Curt-Olof Rask, tfn: 070-315 27 55, e-post: [email protected]


Övriga medlemmar: 

Ove Sundström, tfn: 070-554 51 69, e-post: [email protected]
Benny Jönsson, tfn: 070-220 40 80, e-post: [email protected]
Maria Walraven (Informationsansvarig från styrelsen), tfn: 076-102 33 55, epost: [email protected]
Jonas Rask (Representant från Rovbladet), tfn: 070-212 61 18, e-post: [email protected]
 

Textilansvarig:

Ann Dalborg, tnf: 073- 045 40 46, e-post: [email protected]
 

Festkommitté:

Sammankallande: 

Eva Lundberg, tfn: 070-666 91 72, e-post: [email protected]


Övriga medlemmar:

Maud Liljeqvist
Elisabeth Östblom
Karin Hållén
Annika Nygren
Ingrid Eklund
Rose-Marie Persson
 

Underhållskommitté: 

Sammankallande: 

John Östblom, tfn: 070-222 17 06, e-post:  [email protected]  


Övriga medlemmar:

Nils-Göran Bohlin
Sven-Erik Sundqvist
Nils-Göran Strand
Ulf Öhlander
Håkan Jansson
Rolf Hedqvist
 
Förening:

Hedesunda Hembygdsförening

Skapad av: (2012-05-09 14:21:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hedesunda Hembygdsförening (2022-06-17 18:20:32) Kontakta föreningen