Verksamhetsberättelse 2018


Verksamhetsberättelse 2018 för Föreningen Hedemora Gammelgård

 

Föreningen Hedemora Gammelgård är en av landets äldsta hembygdsföreningar och bildades 1908 på initiativ av Karl Trotzig. Föreningen har sitt säte i Hedemora men är öppen för alla som är intresserade av frågor som rör vårt gemensamma kulturarv. Föreningen har till syfte att visa och vårda föreningens byggnader och samlingar och förmedla kunskaper om dessa. 

 

Styrelse 2018

Ordförande                         Lena Borgs                         vald t o m 2018                 

Kassör                                 Mats Josefsson                   vald t o m 2018

Sekreterare                          Sylvia Lundewall               vald t o m 2019

Ordinarie ledamot              Calle Eklund                      vald t o m 2018

Ordinarie ledamot              Peter Gustafsson                vald t o m 2018

Ordinarie ledamot              Börje Johansson                 vald t o m 2018

Ordinarie ledamot              Jan Bergdahl                       vald t o m 2019

Ordinarie ledamot              Anna Karlsson                    vald t o m 2019

Ordinarie ledamot              Roland Stam                       vald t o m 2019

 

 

Revisorer, ett år                  Melker Andersson             

                                            Dick Åhlén

Revisorsersättare, ett år      Jan Karlsson

 

Valberedning, ett år            Nils Karlsson, sammankallande

                                           

                                                                

 

Medlemmar

Medlemsantalet för 2018 är 208, varav 76 enskilda medlemmar och 66 familjer. En liten minskning från föregående år då motsvarande var 227, varav 91 enskilda och 68 familjer.

Medlemsavgiften är 150:- kronor för enskild medlem och 300:-kronor för familj.

 

Möten

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. I övrigt har styrelsen kommunicerat via telefon och e-post. Hela eller delar av styrelsen har dessutom haft några informella beredande möten.

 

Årsmöte

Årsmöte hölls i Café Wahlman lördagen den 24 mars 2018, och leddes av Jan Karlsson. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna bjöds mötesdeltagarna på kaffe med smörgås. I samband med det fick vi besök av struvförsäljerskan från Falun gestaltad av Annacari Jadling-Ohlsson, som framförde en intressant och rolig monolog.

 

 

Ekonomi

Vid årsskiftet 2018/2019, hade föreningen 230 966 kr i banktillgodohavanden, varav 51 466 kronor på Företagskontot och 179 500 kronor på Placeringskontot. Föreningen har under året erhållit bidrag från Jordbruksverket (89 5000 kr) och Hedemora kommun (50 000) för reparationen under 2016 av taket till Storstugan. En annan kostnad (31 831 kr) har under året varit uppsättningen av en ny gärdesgård. 

Föreningen finansierar i huvudsak sin verksamhet via medlemsavgifter (30 750 kr), bidrag (192 871 kr), uthyrning av lokaler (22 637 kr) samt sponsring (15 000 kr). Bidragsbeloppet var 2018 ovanligt stort beroende på nämnda bidrag från Jordbruksverket och Hedemora kommun för reparation av Storstugans tak. För en mer detaljerad redovisning av föreningens inkomster och utgifter hänvisas till årets resultatrapport.

Medlemsavgifterna täcker i stort kostnaderna för föreningens aktiviteter och arrangemang medan kostnaderna för underhåll, reparationer och investeringar måste täckas på annat sätt. Detta innebär att föreningens ekonomi är ansträngd givet de renoverings- och investeringsbehov som föreligger. De mest angelägna behoven är

  1. sterset (köket till uteserveringen) som behöver totalrenoveras efter en vattenskada
  2. smedjan som behöver lyftas samt bälgen lagas
  3. fortsatt målning samt renovering av broar och trappor
  4. förbättra visningen av lokalerna med interaktiva bildspel
  5. installation av kameraövervakning för att minska risken för stöld och inbrott.

 

Så mycket som möjligt görs i egen regi men extern hjälp behövs från både frivilliga och sponsorer.

 

Underhållsarbeten

Varmvattenberedare till bagarstugan har monterats in vilket höjt standarden och kan bidra till att bagarstugan används mer.

 

Nu lyser det på Tunet igen!

Belysningen på Tunet har ånyo bekostats av föreningen till fromma för alla som besöker Gammelgården då det är mörkt, kanske promenerar med hunden.   

 

I samarbete med byggprogrammet på Martin Koch-gymnasiet har mycket underhåll och reparationsarbete blivit utfört. Storstugan är målad, nya trappor till Härbret, till Hantverksstugan och ner till planen vid scenen, ny förstukvist, lucka till Loftet, målning av lyktstolpen. Det har varit ett samarbete med winwin för båda parter där vi räknar med fortsättning under 2019. Samarbetet med byggprogrammet betyder att vi får hantverkshjälp utan kostnad, men föreningen får bekosta allt material, färg, hyra av byggställning osv till ganska stort belopp. Kostnaden belastar verksamhetsåret 2019 och tas från donationskontot.

 

Bryggan nere vid Hönsan har kompletterats med ytterligare en del, skänkt av Svenska Flytblock AB. Det ökar tillgängligheten till anläggningen.

 

Ny gärdesgård har satts upp från sterset förbi körlogen .

 

Under året har lås och larm uppdaterats och bytts ut.

 

Föreningens Arrangemang

Nationaldagen den 6 juni firades traditionsenligt på Gammelgården med Hedemora kommun som arrangör med musikunderhållning, fanborg, tal och överlämnande av medborgarskaps-bevis till nya kommuninvånare.

Föreningens insats är att hålla anläggningen tillgänglig och serveringen öppen. Föreningen hade lotterier och bokförsäljning och det fanns möjlighet för besökarna att lämna ett bidrag i våra mjölkkrukor.

 

Midsommarfirandet inleddes på midsommarafton med stångresning med hjälp av Hedemora Räddningstjänst. Ny stång för året skänkt av Karl Hedin. Ordföranden Lena Borgs ledde danslekarna för den yngre publiken till ackompanjemang av Lars Alriksson och Leif Stenberg. Det fanns fiskdamm för barnen och lotterier för de vuxna.

Vi valde att inte ha någon dansuppvisning på midsommardagen. Det har samlat få besökare och varit en ganska stor kostnad.

 

Midsommarsöndagen hölls ekumenisk gudstjänst från scenen, som nu blivit tradition. Kollekt insamlades för Gammelgårdens räkning. Värd för dagen var Jan Lundström.

 

Under 4 onsdagseftermiddagar bjöds på underhållning för barn och vuxna i form av Bengt Kyllinge med en familjeshow den 4 juli, trollkarlen  Mr. Udd den 11 juli, dockteater den 18 juli samt familjeunderhållning med Marit Ädel den 25 juli. Sponsorer för barnprogrammen var Sparbanken med 15 000.

 

Årets sista arrangemang var torsdagen den 2 augusti i form av allsångsprogram med Säters Dragspelsgille, med som vanligt ett väl genomfört program som lockade en stor sjungande  publik.

 

Den 9 september bjöd vi in till medeltidsdag på Gammelgården, tyvärr var vädrets makter inte nådiga utan sände både regn och kyla för de som ville uppleva medeltidsanda. Flera hantverkare samt lekar och spel erbjöds. Kolbullar gräddades av Jan Bergdahl och Roland Stam. Lite folk, kanske beroende på att det samtidigt var Kulturnatt i stan.

 

Medlemsfest hölls i Storstugan den 27 september då det bjöds på glödstekt sill eller grillkorv för den som inte tycker om fisk. Underhållning av dragspelaren Bosse Eriksson. Ett tiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen och det blev en trevlig sammankomst med sång och musik.

Under året arrangerades flera utställningar på Gammelgården; lapptäcken och lapptäcksteknik i Storstugan och märkning på textil och bomärken som användes på hårda föremål. I Linbodarna en stor klädutställning ”Från vaggan till graven”, med kläder från hela 1900-talet.

 

Under hösten ordnades två ”provapå” bakdagar i vedeldad ugn i Bagarstugan. Samarbete med Vuxenskolan och ledare Christina Ahl.

 

Övriga arrangemang

Hedemorakultur.se anordnade en Konstrunda Kristi Himmelsfärdshelgen 10-12 maj och några konstnärer ställde ut sina verk på Gammelgården. Det är andra året som föreningen upplåter lokal för konstrundan. Ett uppskattat och trevligt arrangemang som förhoppningsvis återkommer. Då det var så tidigt på säsongen hade serveringen inte öppnat ännu men styrelsen ordnade med kaffeservering ute på gräsplanen för de som önskade.

 

Bygdespelet med manus av Ann-Marie Sörbergs och i regi av Hedemora Hantverk och Design spelades för tredje och sista året på Gammelgården. Premiär fredagen den 15 juni på kvällen och föreställningar lördag och söndag eftermiddag. Föreningen hjälpte till med en del förberedelser och annan hjälp under generalrepetitionen och föreställningsdagarna. Efter avslutad ekonomi för bygdespelet fick föreningen motta en gåva på 6 000 kr

 

Lördag den 14 juli var det spelmansträff med Thomas Fahlander, Falun och studieförbundet Vuxenskolan som medarrangör. Vår medverkan sträckte sig till att hålla med plats och lokal. Inte så välbesökt, detta på grund av VM i fotboll med en för Sveriges del viktig match vid samma tid.

 

Vi har totalt haft 15 arrangemang öppna för allmänheten under 2018 som samlat ca 2 500 besökare då inräknat serveringen som varit öppen nästan alla dagar under juni, juli och augusti.

 

Serveringen

Föreningen har under 2018 fortsatt samarbetet med kommunens arbetsmarknadsenhet för att kunna hålla serveringen öppen. Sommararbetare har funnits på flera olika stationer under fyra perioder, det har varit trädgårdsarbete, byggnadsunderhåll och servering. Två ungdomar arbetade tillsammans under varje period om två veckor.

En vuxen person har också sommararbetat på anläggningen med röjning av sly och allmän upprensning av utemiljön, vilket betyder mycket för Gammelgården. Arbetsledningen för ungdomarna har varit arbetsmarknadsenheten och Mini Maxi.

 

Skolan

Stureskolan och Fyrklöverskolan har besökt Gammelgården en dag var. Eleverna får då prova på olika aktiviteter som att baka, sticka, knyppla, smida i smedjan och andra hantverk.

 

 

Städdagar

Vi har haft flera städdagar både på våren i april och maj och på hösten vid två tillfällen, i oktober. Vi bjuder alltid de medverkande på hemlagad soppa och smörgås och kaffe med kaka. Det är mest styrelsemedlemmar men även några enskilda medlemmar kommer. Bra uppslutning men vi kan behöva flera händer på städdagarna; snickare, målare, plåtslagare och allmänt händiga personer är mycket välkomna att göra en insats för Gammelgårdens bevarande och fortlevnad. Det handlar inte om bara lövräfsning och ogräsbekämpning. Hus och föremål kräver också tillsyn och vård.

 

Sociala medier

Föreningen ligger långt framme när det gäller sociala medier och vi syns både på hemsida, Facebook, Twitter och Instagram. Informationen om våra byggnader finns sedan några år genom QR-koder för att göra dem mer intressanta och tillgängliga för olika grupper. Det har uppmärksammats i tidskriften Bygd och Natur, Sveriges Hembygdsförbund.

 

Gåvor till föreningen

Många gåvor har också skänkts till våra lotterier, både av firmor och av privatpersoner.

 

Vattenskada

I början av december drabbades sterset av vattenskada på grund av sönderfrysning. Det är vattenskador i golv och väggar i både disk-och serveringsrummet. Skadan är anmäld till försäkringsbolaget och vi får en del ersättning. Reparationsarbetet med utrivning, torkning och nya golv mm påbörjas efter årsskiftet och målet är att det ska vara klart till den 20 maj.

 

Stölder

Föreningen har ånyo drabbats av stölder. I början av december upptäcktes att inbrott skett på övervåningen i loftsbyggnaden samt i stolphärbret. Från loftet har gamla fångstfällor stulits och från härbret en hembränningsapparat. Inbrotten är polisanmälda och brottsundersökningen har lagts ned. Det är inga stora värden på en öppen marknad men oersättligt för gammelgården. Trots nya lås, bättre ljus mm så är det svårt att skydda sig. Det blev en tråkig avslutning på 2018.

 

Tack

Vi tackar medlemmar, besökare, bidragsgivare och sponsorer som på olika sätt bidrar till att göra Gammelgården och dess samlingar tillgängliga och intressanta.

 

Styrelsen för föreningen Hedemora Gammelgård februari 2019!

Förening:

Föreningen Hedemora Gammelgård

Ändrad av: Föreningen Hedemora Gammelgård (2019-03-14 20:12:03) Kontakta föreningen
Skapad av: Föreningen Hedemora Gammelgård (2019-03-14 20:10:59) Kontakta föreningen