Medlemskap

Medlemsavgift för enskild medlem är 150 kr och för familj 300 kr.

Summan betalas in på Bankgiro-nummer 5132-0158, ange namn, adress och (eventuell) e-postadress.

Årsmöte hålls i mars.Calle EklundFotograf: Calle Eklund

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter