Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 för Föreningen Hedemora Gammelgård

 

Föreningen Hedemora Gammelgård är en av landets äldsta hembygdsföreningar och bildades 1908 på initiativ av Karl Trotzig. Föreningen har sitt säte i Hedemora men är öppen för alla som är intresserade av frågor som rör vårt gemensamma kulturarv. Föreningen har till syfte att visa och vårda föreningens byggnader och samlingar och förmedla kunskaper om dessa. 

 

Styrelse 2017

Ordförande   Lena Borgs   vald t o m 2017
Kassör   Sylvia Lundewall   vald t o m 2017
Sekreterare   Nils Karlsson   vald t o m 2017
Ordinarie ledamot   Calle Eklund   vald t o m 2018
Ordinarie ledamot   Peter Gustafsson   vald t o m 2018
Ordinarie ledamot   Börje Johansson   vald t o m 2018
Ordinarie ledamot   Mats Josefsson   vald t o m 2018
Ordinarie ledamot   Anna Karlsson   vald t o m 2017
Ordinarie ledamot   Roland Stam   vald t o m 2017

 

 

Revisorer, ett år   Melker Andersson
  Dick Åhlén
Revisorsersättare, ett år   Jan Karlsson

 

Valberedning, ett år   Mats Kåks, sammankallande
  Per Kåks
  Linnea Jakobs

 

Medlemmar

Medlemsantalet för 2017 är 227, varav 91 enskilda medlemmar och 68 familjer. En liten minskning från föregående år då motsvarande var 236, varav 98 enskilda och 69 familjer.

Medlemsavgiften är 150:- kronor för enskild medlem och 300:-kronor för familj.

 

Möten

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden. I övrigt har styrelsen kommunicerat via telefon och e-post. Hela eller delar av styrelsen har dessutom haft några informella beredande möten.

 

Årsmöte

Årsmöte hölls i Café Wahlman lördagen den 18 mars 2017, och leddes av Jan Karlsson. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna bjöds mötesdeltagarna på kaffe med smörgås. Sylvia Lundewall berättade om husets historia, tillkomst och tidigare ägare. I samband med det visade hon en ”svabel” ett brandredskap som finns i Gammelgårdens samlingar men tillhört huset och en tidigare ägare vars initialer är inskurna i skaftet. Husets nuvarande ägare, Marita Gunnarsson, visade runt i huset och berättade om sitt arbete med att återställa byggnaden efter tiden som kontor. En mycket intressant rundvandring i den gamla apoteksbyggnaden och tack till Marita för att hon tar hand om huset!

 

Ekonomi

Grunden för verksamheten är medlemsavgifterna som under 2017 uppgick till 34 000 kr samt de kommunala bidragen som uppgick till 49 000 kr inklusive ett extra bidrag som utbetalades i december.

Övriga intäkter kommer bl a från lotteriförsäljning(4 000kr), frivilliga gåvor i form av kollekt, insamling och mjölkkrukorna(ca 11 000),uthyrning av lokaler(ca 3 000) och från sponsorer.

Föreningens största kostnader är underhållet av byggnaderna, el och försäkringar. De olika evenemangen kostar också, men där har vi lyckats få sponsorer som gjort det möjligt att genomföra dessa. En del större objekt ur samlingarna finns i en lokal i Brunna, som föreningen får betala hyra för.

En jämförelse med föregående års resultat visar att intäkterna inte skiljer sig nämnvärt 133 tusen i år mot 129 tusen för 2016. När det gäller kostnaderna är det däremot en stor skillnad; 114 tusen i år mot 315 tusen 2016, beroende på takbytet på Storstugan och målningen av Taket på Vaktmästarbostaden, sammanlagt 210 tusen kronor.

 

Underhållsarbeten

Vi ansökte hos Jordbruksverket om bidrag till omläggning av taket på Storstugan för något år sedan, och under förutsättning att de beviljar vår ansökan, kommer kommunen att bistå med 50 000 kr. Vi har fortfarande inte fått svar på vår ansökan men taket är åtgärdat redan 2016, och pengarna togs från donationen vi fick 2015.

 

Vi har under 2017 ansökt om medel från Riksantikvarieämbetet men fått avslag.

 

Varmvattenberedare till bagarstugan har anskaffats.

Fönstren i Vaktmästarbostaden är tätade och målade och nya element monterade.

Den gamla trasiga rampen fram till Linbodarna är borttagen och ersatt med nytt virke.

 

Luckan till serveringen som hänger snett har rätats upp och justerats så den ska bli lättare att hantera för serveringspersonalen.

 

Belysningen på Tunet har till stor kostnad för föreningen ordnats till fromma för alla som besöker Gammelgården då det är mörkt, kanske promenerar med hunden. Dessvärre är tydligen inte alla av samma uppfattning, så från början av december tänds inte lampan längre när det blir mörkt.

 

Föreningens Arrangemang

Nationaldagen den 6 juni firades traditionsenligt på Gammelgården med Hedemora kommun som arrangör med musikunderhållning, fanborg, tal och överlämnande av medborgarskaps-bevis till nya kommuninvånare. Tal hölls av Harry Lehto, musikskolechef.

Föreningens insats är att hålla anläggningen tillgänglig och serveringen öppen. Föreningen hade lotterier och bokförsäljning och det fanns möjlighet för besökarna att lämna ett bidrag i våra mjölkkrukor.

 

Midsommarfirandet inleddes på midsommarafton med stångresning med hjälp av några starka unga festdeltagare. Stången var inte så stor i år vilket berodde på att den gick sönder när vi tog ner den inför årets firande. Tiden var knapp att ordna med en ny stång så det fick bli en kompromiss. Både stången och korset kapades i rätt proportion till varandra. Ordföranden Lena Borgs ledde danslekarna för den yngre publiken. Det fanns fiskdamm för barnen och lotterier för de vuxna.

 

Midsommardagen gästades Gammelgården av By folkdanslag och det holländska folkdanslaget Ljouwerter Skotsploech från regionen Friesland, som visade upp ett varierat dansprogram. Efter dansuppvisningen bjöds deltagarna på läskande dryck i Körlogen. Tyvärr var det en regnig eftermiddag så dans utomhus var uteslutet, men det gick alldeles utmärkt att dansa på logen, det blev en fantastiskt god stämning där inne med både handklapp och fotstamp. Inget ont utan att det har något gott med sig.

 

Midsommarsöndagen hölls ekumenisk gudstjänst från scenen. Kollekt insamlades för Gammelgårdens räkning. Dagens värd Jan Lundström inledde med Summertime som han framförde på näverlapp.

 

Under 4 onsdagseftermiddagar bjöds på underhållning för barn i form av besök av trollkarlen  Mr. Udd den 5 juli, ”Småsånger och rörelsevisor” med Lena Borgs och Bo Eriksson den 12 juli, Bengt Kyllinge med en familjeshow den 19 juli samt barnteater ”Napplösa” den 26 juli med Lasse Arnheim och Droppen Sundberg. Sponsorer för barnprogrammen var Sparbanken och Hedemora kommun Kulturenheten (ca 11 000).

 

Det sista arrangemanget skedde torsdagen den 10/8 i form av allsångsprogram med Säters Dragspelsgille, med som vanligt ett väl genomfört program som lockade en stor sjungande  publik.

 

Den 2 september bjöd vi in till medeltidsdag på Gammelgården, tyvärr var vädrets makter inte nådiga utan sände både regn och kyla för de som ville uppleva medeltidsanda. Flera hantverkare samt lekar och spel erbjöds, bland annat kokades rödfärg.

 

Fredag den 29 september arrangerades ”Skrock och skrönor” i Storstugan på Gammelgården då Droppen Sundberg berättade hårresande historier.

 

Medlemsfest hölls på Körlogen den 21 september då det bjöds på surströmming eller glödstekt sill och grillkorv för den som inte tycker om fisk. Underhållning av Droppen Sundberg med en spännande historia. Ett trettiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen och det blev en trevlig sammankomst.

 

Övriga arrangemang

Hedemorakultur.se anordnade en Konstrunda Kristi himmelsfärdshelgen 25-27 maj och några konstnärer ställde ut sina verk på Gammelgården. Ett lyckat försök som förhoppningsvis återkommer.

 

Bygdespelet med manus av Ann-Marie Sörbergs och i regi av Hedemora Hantverk och Design spelades för andra året på Gammelgården. Premiär fredagen den 16 på kvällen och föreställningar lördag och söndag eftermiddag. Föreningen hjälpte till med en del förberedelser och annan hjälp under generalrepetitionen och föreställningsdagarna.

 

Lördag den 15 juli var det spelmansträff med uppspelning för ungdomar, Thomas Fahlander, Falun och studieförbundet Vuxenskolan höll i det arrangemanget. Vår medverkan sträckte sig till att hålla med plats och lokal.

 

Serveringen

Föreningen har under 2017 fortsatt samarbetet med kommunens arbetsmarknadsenhet för att kunna hålla serveringen öppen. Ungdomarna som drivit kaféet har också haft några egna aktiviteter för barn och ungdomar.

Sommararbetare har funnits på flera olika stationer under fyra perioder, det har varit guidning, trädgårdsarbete, byggnadsunderhåll och servering. Två ungdomar arbetade tillsammans under varje period om två veckor.

En vuxen person har också sommararbetat på anläggningen med röjning av sly och allmän upprensning av utemiljön, vilket betyder mycket för Gammelgården. Arbetsledningen för ungdomarna har varit arbetsmarknadsenheten.

 

Sociala medier

Föreningen ligger långt framme när det gäller sociala medier och vi syns både på hemsida, Facebook, Twitter och Instagram. Informationen om våra byggnader finns sedan några år genom QR-koder för att göra dem mer intressanta och tillgängliga för olika grupper. Det har uppmärksammats i tidskriften Bygd och Natur, Sveriges Hembygdsförbund.

 

Skolan

Stureskolan och Fyrklöverskolan har besökt Gammelgården en dag var. Eleverna får då prova på olika aktiviteter som att baka, sticka, knyppla, smida i smedjan och andra hantverk.

 

Under året arrangerades en skolutställning på Gammelgården med anledning av skolans 175-årsjubileum. Vi lånade skolplanscher från Stureskolan som hängdes i Körlogen och en skolklassmiljö sammanställdes i Hantverksstugan. Utställningen var öppen 3 tillfällen i veckan och pågick från 15 augusti till och med september. I samband med utställningen hölls två träffar med temat ”Vi minns skolan”.

 

Vi har totalt haft 24 arrangemang öppna för allmänheten under 2017 som samlat ca 3 000 besökare då inräknat serveringen som varit öppen nästan alla dagar under juni, juli och augusti.

 

Städdagar

Vi har haft flera städdagar både på våren i april och maj och på hösten vid två tillfällen, i oktober. Vi bjuder alltid de medverkande på hemlagad soppa och smörgås och kaffe med kaka. Det är mest styrelsemedlemmar men även några enskilda medlemmar kommer. Bra uppslutning främst under vårstädningen.  Vi kan behöva flera händer på städdagarna; snickare, målare, plåtslagare och allmänt händiga personer är mycket välkomna att göra en insats för Gammelgårdens bevarande och fortlevnad. Det handlar inte om bara lövräfsning och ogräsbekämpning. Hus och föremål kräver också tillsyn och vård.

 

Gåvor till föreningen

Många gåvor har också skänkts till våra lotterier, både av firmor och av privatpersoner.

 

Stölderna!

Natten mellan 21-22 november har någon brutit sig in genom trappfönstret vid vaktmästar-bostaden. Vid första påsynen verkade inte så mycket vara försvunnet förutom datorn men det visade sig att de kommit över nycklar och även hämtat föremål ur olika bodar. De kom tillbaka natten mellan fredag–lördag 24-25 samma vecka. Då stals även högtalare samt flera föremål. De föremål som försvunnit är av skiftande karaktär; pistol, gevär, sablar, korvstickor, måttsatser, tennsaker, koppar och mässingsföremål, äldre verktyg, trädosor mm. Vart och ett har inget stort värde men sammantaget är det en kännbar förlust.

Stölderna är polisanmälda och redan avskrivna då de inte kunnat säkra spår som leder till att någon kan bindas vid brottet. Vi har kontaktat försäkringsbolaget, inventerat och stämt av mot listor för att kunna se omfattningen. För att skydda oss så gott det går mot framtida stölder har ett omfattande arbete påbörjats. Översyn och byte av lås, komplettering av larmet, säkring av dörrar och fönster. Vi försöker göra det så svårt det går att stjäla.

Vi i styrelsen ber er medlemmar att hålla utkik om ni ser föremål dyka upp som kan tänkas komma från Gammelgården. Samtliga föremål är märkta med beteckningen HG och ett nummer. Har ni sett eller hört något ovanligt i samband med tiden för stölderna hör av er till polisen eller direkt till någon av oss. Vi kommer att hålla er underrättade om vad som händer.

 

Tack

Vi tackar medlemmar, besökare, bidragsgivare och sponsorer som på olika sätt bidrar till att göra Gammelgården och dess samlingar tillgängliga och intressanta.

 

 

Styrelsen för föreningen Hedemora Gammelgård 2017!

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter