– Underhåll

Under senhösten 2015 höjdes fyra byggnader på hembygdsgården. Alf Jönsson kunde med hjälp av domkrafter som tog 20 ton lyfta följande byggnader; logen, Hedrénsladan, Jo-Kaspersladan samt Hedrénshärbret. Därmed räddades timmerstockarna från att ruttna.

Tack Alf!

Ny jordkabel till alla byggnader, nya elcentraler med jordfelsbrytare och diverse andra elarbeten har gjorts under hösten. Hede Elbyrå och Mikael Schwartz var den som fick uppdraget. Det känns tryggt att veta att all el är juste.

Tack för det Mikael Schwartz!

Under sommaren 2012 fick Oppgårdshärbret nya plintar. År 2013 har nya spåntak börjat läggas på två av husen. En donation av spånvirke av högsta kvalitet har givit en god start på det stora arbetet. Spåntaksläggningen förväntas slutföras under 2014.

De mest verksamma i arbetet med spånklyvning och takläggning är styrelsens Olle Nääs och Örjan Göransson, som verkar kunna det mesta inom det arbete som krävs. (Anm.: Örjan Göransson avled tyvärr både hastigt och oväntat under 2013)

Takarbete 6 spånFotograf: Takarbete 6 spånTakarbete 1 spånFotograf: Takarbete 1 spånFotograf: Takarbete 1 spån