Bygdeboken

Förteckning Hembygdsboken 1-36

”Hede socken förr och nu”

Hede Hembygdsförenings skriftserie ”Hede socken förr och nu” har redovisat Hedebygden sedan 1981. 2011 hade serien utkommit med 30 nummer, vilket firades den 6 juni 2011. Boken fick titeln ”Jubileernas år”, eftersom det var ett antal jubileer som uppmärksammades. ”Jubileernas år” fick 2012 ett hedersomnämnande av Heimbygdas jury, enligt nedan.

Motivering och bedömning från Heimbygdas kommitté:
En årsbok med klart lokalhistorisk prägel, välskriven och väldokumenterad med varierat innehåll om fäbodar, sockenmagasin, gårdar m.m.
Tidigare årsböcker har varit välgjorda temanummer om skolväsen, hälso- och sjukvård o.s.v. en strikt och ambitiös serie, som kan bli stommen till en sockenhistorik, en helhet värd att uppmärksammas.
Ett särskilt hedersomnämnande vill juryn ge till bidraget från Hede Hembygdsförening.

Nuvarande redaktionsgrupp
I skriftseriens redaktionsgrupp ingår för närvarande:  Björn Eriksson, Herbert Kvarnström, Herje Nordqvist, Ingegärd Nordblom Mattsson, Birgitta Westlund, Malin Zakrisson, Alva Nordin, Margareta Selin samt Mikael Jonasson.

Nr 36
Boksläpp för nummer 36 ”Avvittringen” i  ”Hede socken förr och nu” var den 6 juni 2017 på Hembygdsgården. Boken  kan köpas på Handelsbanken och Turistbyrån i Hede samt Trosavik i Hedeviken och naturligtvis på Hede hembygdsgård.

För tidigare utgivna böcker hänvisas i första hand till Tombolan på Hembygdsgården under sommaren. Även i Vävstugan kan man få hjälp att köpa böcker, eller kontakta någon i styrelsen så får du hjälp.

Nytt beslut avseende priser på bygdeboken
Vid styrelsemöte den 28 november 2013 beslöts att ändra prissättningen på bygdeböckerna. Styrelsen anser att det historiska värdet i alla böcker, oavsett utgivningsår, har samma värde idag som vid utgivningen. Priset för samtliga årgångar ändrades till 100 kr per bok, oavsett utgivningsår. Den tidigare ganska komplicerade prislistan gäller alltså inte längre. Varje bygdebok som säljs hädanefter har alltså priset 100 kronor!