Bygdeband

Ta del av hembygdens historia på nätet!

Det görs stora förändringar när det gäller Bygdeband. Genline har sålt alla rättigheter till Sveriges Hembygdsförbund, som kommer att förändra programmet så att det inte längre behövs någon inloggning. De uppgifter som lagts in från ett stort antal hembygds-föreningar i Sverige kommer att finnas kvar.

Hede Hembygdsförening avvaktar för närvarande nya uppgifter om det nya Bygdeband som kommer att finnas. Vi rekommenderar ändå att gå in på www.bygdeband.se. Man får säkert information där efterhand som förändringarna genomförs.

I Sverige finns ca 1300 hembygdsföreningar. Många har lagt in bilder och information från sina bygder. Totalt sett finns det ett stort kulturarkiv i Bygdeband.

Hede Hembygdsförening

Från hösten 2010 har Hembygdsföreningens skriftserie ”Hede socken förr och nu” till stora delar digitaliserats och lagts in i Bygdeband, ett program som utvecklats av Genline av släktforskare och dataspecialister, men som nu ägs av Sveriges Hembygdsförbund.

Vi har varit 8 st som registrerat uppgifterna i Bygdeband. Inlagda uppgifter gäller gårdar, villor, fäbodar, fritidsstugor, torp, ödelagda torpställen, naturområden, historiska vägarbeten, ägarhistorik, foton, handlingar mm.

Eva Tönne, [email protected], 070-595 60 45
Ingegärd Mattsson, [email protected], 073-393 74 13
Björn Eriksson, [email protected], 073-031 48 37
Kathy Bäck, [email protected], 070-340 57 05
Bertil Westlund, [email protected], 070-232 41 71
Lennart Jonsson, [email protected], 0684-122 01
Bibbi och Ove Forsberg, [email protected], [email protected], 0684-130 73

Alla är välkomna att delge oss information om den egna fastigheten, fritidshus mm – digitalt eller per post. Det här är ett arbete som vi gärna åtar oss, men vi avvaktar den nya programversionen och informationen från Sveriges Hembygdsförbund.

Hede Hembygdsförening
Bygdebandsgruppen