Var och Varför

VAR ? – Vår hembygd

 Hedebygden, eller tidigare Hede socken, omfattar ett antal byar:
Medskogen
Långå
Ransundet
Hede
Hedeviken
Råndalen
Särvsjön

Inom bygden finns tre fjällområden; Lillfjället, Särvfjället och Sonfjället, varav Sonfjället är känt för sin Nationalpark.

VARFÖR ? – Vår målsättning

Föreningens målsättning har formulerats i stadgarnas ändamålsparagraf. Svaret är för att:

– uppmuntra bygdens intresse för gamla seder och bruk
– arbeta för tillvaratagande av föremål, som finns bevarade och som har ett historiskt värde
– verka för sockendräkter och annat typiskt för bygden
– verka för att upprätthålla inarbetade traditioner på hembygdsgården
– värna bygdens miljö, dess kulturminnen, dess bygdenamn, natur och dess traditioner ur historisk och kulturell synpunkt, i såväl skrift som digitalt.
– verka för bildande av ett arkiv för skriftliga medier