Fonder


Hede Hembygdsförening har fått två donationer som båda fonderats; Carl och Thyra Sundts Minnesfond och Systrarna Ida Bäcks och Selma Anderssons (f. Bäck) fond. Se vidare i bilaga.

Donationer till Carl och Thyra Sundts Minnesfond till förmån för Hede Hembygdsförening, kan numera lämnas i uppsatt brevlåda vid vår anslagstavla på ICA.

Gåvor/donationer går också att ge via bankgiro 476-2670 eller via Swish 123 105 21 58, OBS ange vad gåvan avser samt från vem den är.

Fonder.pdf

Förening:

Hede Hembygdsförening

Skapad av: Kent Kristoffersson (2018-11-13 09:42:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kent Kristoffersson (2018-11-13 10:25:01) Kontakta föreningen