Organisation


Organisation

Lyssna

S T Y R E L S E N:

Ordförande – Barbro Nässelqvist
Vice ordförande – Håkan Grinde
Kassör – Astrid Halvarsson
Sekreterare – Stieg Englund

Ledamöter:

Inger Hellström, Kristina Lunnehed, Magdalena Nordqvist, Sven-Erik Åström

 

Suppleanter:

Björn Eriksson, Karl-Olof Sundeberg, Jon Långström

 

Valberedning:

Sammankallande: Irene Wallström, Gunnel Kihlberg, Gunilla O Englund

Editerad av: Kent Kristoffersson (2019-03-01 12:37:34)