HISTORIK


Historik

Lyssna

Hede Hembygdsförening bildades 1935 efter en idé, framsprungen vid en dräktparad samma år i Östersund, där ett antal Hede-flickor deltog. Den övergripande målsättningen är att skydda unika äldre hus från förstörelse, ta hand om, katalogisera och förvara redskap från jordbruk, hantverk, jakt och fiske, i bild och skrift föreviga bygden, rädda tidigare generationers vardags- och nöjestraditioner från glömska genom verksamheter som musikevenemang, marknadsdagar och gamla traditioner för matbordet.

Initiativtagare var:

Stående från vänster: Stina Halvarsson g. Eriksson (1920-2002), Ingeborg Sundeberg g. Olsson (1917-1992), Ester Kornell f. Nääs (1908-1994), Ida Bäck (1887-1971), Lina Nääs g. Edvardsson (1901-1988), Sigrid Jönsson (1917-2008), Ida Åslund (1908-2000)
Sittande från vänster: Anna Wimmercranz g. Halvarsson (1909-1990), Ida Bergström (1899-1978), Alida Andersson (1894-1989), Ingeborg Persson

Uppgifterna om hembygdsföreningens historia är hämtade ur Hede Hembygdsförenings skriftserie ”Hede socken förr och nu” med början 1982. Här bör framhållas många som inventerat och presenterat Hede socken i denna skriftserie. Bland alla dessa kan framförallt nämnas Kerstin Ljungberg, Rut Tegnander (1916-1993), Ewert Amundsson (1938-2008), Herbert Kvarnström, Herje Nordquist, Bertil Andersson och Sven Berglund (1930-2003) som under många år ingått i redaktionen.

Hede Hembygdsförenings initiativtagare

Anna Wimmercrantz-Halvarsson skrev ner sina upplevelser från sin tid i Högvålen, texten bifogas.

En lärarinna berättar-Anna Wimmercrantz

Förening:

Hede Hembygdsförening

Skapad av: Kent Kristoffersson (2018-10-30 10:16:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kent Kristoffersson (2018-10-30 10:16:57) Kontakta föreningen