Organisation

Hembygdsföreningen genomförde sitt årsmöte söndagen den 20 mars 2016 i Röststugan på Hembygdsgården. Ett trevligt möte med gott kaffe och tårta. 23 personer deltog i mötet.

Årsbokslutet visade ett positivt rörelseresultat på  3. 328 377:-

Den nya styrelsen har följande ledamöter och supleanter efter årsmöte och konstituerande styrelsemöte:

Ordförande – Barbro Nässelqvist
Vice ordförande – Håkan Grinde
Kassör – Astrid Halvarsson
Sekreterare – Magdalena Nordqvist

Ledamöter:

Inger Hellström, Inger Svegare- Schwartz, Stieg Englund, Sven-Erik Åström

 

Suppleanter:

Björn Eriksson, Karl-Olof Sundeberg, Håkan Hammar

 

Valberedning:

Lennart Olsson, sammankallande, Irene Wallström, Åke Andersson