Nyttiga länkar

Jamtlis bilddatabas
http://bildarkivet.jamtli.com/sok.aspx?page=1&kommun=%C3%96stersund&rader=3&Kolumner=5
Jamtlis bildarkiv består av cirka 9 miljoner negativ och glasplåtar och är en av landets största fotosamlingar.
I bilddagabasen kan du söka i ett urval av alla dessa bilder av kända och okända fotografier från 1860-talets daguerreotyper till vår tids dokumentära reportagebilder. Här finns bilder du minns och bilder du inte trodde fanns.

Fornsök:
http://www.raa.se/cms/fornsok/start.html 
I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om lämningar såväl på land som under vatten. Du hittar information om runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättnings-platser, skeppsvrak och mycket annat. Tidsspannet är stort – från äldsta stenålder till 1900-tal. I Fornsök finns information om över 1,7 miljoner lämningar på närmare 600 000 platser.

Skogens pärlor:
http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
Bakom rubriken Skogens pärlor döljer sig många av skogens sevärdheter. Här redovisas värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska skogar.
För närvarande finns över 500 000 objekt i Skogens pärlor. De olika objekten visas i en karta där du själv kan välja vad du vill titta på och i vilket geografiskt område. Välj ut området där du bor och gå sedan ut och titta på hur t.ex. en nyckelbiotop eller en kultur-lämning ser ut.

GOSA (Gård och Säter Arkivet, Funäsdalen):
På sidan fjällmuseet.se, under rubriken Fornminnes, återfinns Gård och Säter Arkivet.

Gård och Säter Arkivet rör fjällområdet lämgst upp i västra Härjedalen, tidigare Tännäs Kommun. Projektet Gård och Säter Arkivet, GOSA, tar ett helhetsgrepp på områdets historia i allmänhet och särskilt senaste 100-120 åren.
Från område till område, by för by, gård för gård, samlar projektet fakta och foton. All kunskap som finns i byden om gångna tider tas tillvara. Stor vikt läggs vid att bevara gamla bilder och GOSA har redan idag ett bildarkiv som omfattar flera tusen bilder.
Från