Medlemskap

Stöd gärna Hembygdsföreningen med ditt medlemskap!

En av Hembygdsföreningens målsättningar är att öka antalet medlemmar. För 20-25 år sedan låg medlemsantalet högt över 500! Vi vill gärna nå denna nivå igen. Under 2015 ökade vi medlemsantalet med 50 st! Vi har 370 medlemmar idag !

Föreningens bankgironummer är 476- 2670. Medlemsavgiften för 2016 är 100:- för enskild medlem och 150:- för en familj

Vi ses på Hembygdsgården!
Styrelsen