Försäljning

 Bygdeboken ”Hede socken förr och nu” utkommer 2012 med nr 31 i serien. Se vidare i bilagda förteckning.


Vävstugans alster visas under våren bl.a. på biblioteket och i Logen den 6 juni. Årets alster kommer att fotograferas. Några foton läggs ut på hemsidan. De kan under sommaren också köpas eller i begränsad omfattning vinnas i Hembygdsgårdens Tombola (i Kyrkstugan).