Fonder

Hede Hembygdsförening har fått två donationer som båda fonderats; Carl och Thyra Sundts Minnesfond och Systrarna Ida Bäcks och Selma Anderssons (f. Bäck) fond. Se vidare i bilaga.

Donationer till Carl och Thyra Sundts Minnesfond till förmån för Hede Hembygdsförening, kan numera lämnas i uppsatt brevlåda vid vår anslagstavla på ICA.

Fonder