Dansande Amerikaner och Japaner

Följande som kom på mejlen var så kul så vi vill delge er alla det!

Hej
Jag vill bara berätta att vid årets uppdansning kommer focus ligga på danser upptecknade i Hede.
1971 gjorde Inger och Göran Karlholm ett besök i Hede för att träffa äldre dansanta personer för att dokumentera deras ungdoms danser. Särskilt polskan. Man träffade bla Per och Svea Backman och Helmer Persson. Som visade och berättade om dansvarianter som sedan tecknades ner. Resultatet blev bla två varianter av bakmes och några varianter av schottis och vals som varit vanligt förekommande i Hedetrakten runt slutet av 1800talet. Sammanlagt ett 10 tal danser.

Danserna har sedan spridits och är idag väldigt omtyckta av polskedansare i hela Sverige och också utomlands. Jag vet att de dansas i internationella dansgrupper i både USA och Japan, Italien och Frankrike.
Vill man se dem dansas så kan man åka till Östersund första helgen i aug.
Jag tyckte att den kanske skulle vara roligt för er att veta att Hede och meddelarna därifrån är kända ! Det är lite roligt att höra Amerikaner och Japaner prata om bakmes från Hede Backman och Perssons variant och sedan kunna dansa det de visade.

Vill man veta mer kan man gå in på www.polskdans.com

Hälsningar
Andreas Idh spelman och polskedansare Sundsvall