ÅRSMÖTE 18/3

Välkomna på vårt årsmöte söndag 18 mars kl 18.00! Plats: samlingslokalen i Sockenstugan
Detta är på gång på hembygdsgården :

* vi rustar just nu upp toaletterna i källaren under Oppigårdsstugan
* den gamla bagarstugan skall byggas om till
barn- och ungdomslokal
*vi skall söka medel för byggande av ett arkiv
* nya byvandringar planeras till sommaren
* vi vill gärna få till en 50- och 60- tals utställning till sommaren. Vi behöver därför låna saker av er till det; kläder, skor, porslin, prylar etc
* sommarens program kommer i Mitthärjebladet den 23/5

Vi är nu den näst största hembygdsföreningen i länet, sett till antalet medlemmar! Men vi behöver bli fler!
Genom ditt medlemsskap bidrar du till underhåll av husen och en levande hembygdsförening.
Medlemsskap kostar för en familj 200:-/år, för enskild person 150:-/ år.
Medlemmar får hyra bagarstugan för 200:- ( 300:- för övriga), fällbara bord och bänkar från logen kan lånas gratis för medlemmar, liksom bord på våra marknadsfredagar.
Bankgiro.nr 476-2670.
Välkommen som medlem!