Årsmöte 2021

Torsdagen den 2 september 2021 avhölls ett länge uppskjutet årsmöte i HSKs klubblokal på Lundåsvallen i Häverödal. Trots hård konkurrens av speedway på hemmaplan och fotbollsmatch mellan Sverige och Spanien infann sig 29 förväntansfulla medlemmar.

Ordföranden presenterade styrelsens verksamhetsberättelse för 2020. Även om många aktiviteter fick ställas in har arbetet på hemgården fortsatt med oförminskad styrka.

Årsmötet valde som ny suppleant i styrelsen Stefan Forsman, som ersätter Erling O V Petrusson. I övrigt kvarstår den gamla styrelsen, revisorerna och även valberedningen.

Verksamhetsplanen för 2021 har måst revideras pga den pågående och utdragna pandemin, men vi har ändå kunnat genomföra ett antal aktiviteter på årets tema "Det immateriella kulturarvet" under ledning av Karin Bäckström i sommar. Ett nytt generöst bidrag har fört oss ett steg närmare att kunna realisera införskaffandet av en loge till hembygdsgården.

Några flera aktiviteter är inte planerade under 2021 men det är möjligt att det kan bli en berättarkväll i höst. Det kommer i så fall att anslås här på hemsidan.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar fick vi höra Jan-Olof Ivarsson berätta om människorna och byarna Ytterby, Gottsta och Sund från slutet av 1800-talet och en god bit in i våra dagar. Vi fick höra om hur järnväg drogs från Rimbo via Skebo till Sund, som blev till Häverösund, och hur ett samhälle växte och blomstrade runt denna. En kuriositet är att Häverösund fick byta namn till Häverödal därför att posten förväxlade orten med Härnösand.


Förening:

Häverö-Edebo Hembygdsförening

Ändrad av: Ingegerd Elgenmark (2021-11-17 21:35:28) Kontakta föreningen
Skapad av: Ingrid Inglander (2021-09-02 23:46:09) Kontakta föreningen