Stenmuseum

Stenbrottsmuseet på Barshalder

År 1955 utsågs Barshalderbrottet att vara lämpligt för bevaring i museiform.
Barshalder ligger ca 2,5 km söder om Grötlingbo kyrka.
En gång i tiden kanske Gotlands största gravfält. Än idag finns ca 2000 synliga gravar.
Själva gravfältet har under årens gång blivit åtgånget av grustäkter och stenbrott.
Första storhetstiden för sandsten var under 1200-talet då de mäktiga sockenkyrkorna byggdes.
Under 1870-talet bildades Gotlands Slipstensbolag och en storhetstid av slipstenar inleddes.

På 1940-talet blev det åter minskad efterfrågan på slipsten.
Iordningställande av stenbrottsmuseet är ett kulturarv som förening räddat till eftervärden.

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter