Havdhems Hembygsförenings styrelsen


Olle Johansson        ordförande

Einar Fransson        kassör

Bengt Söderlund   V.ord och  sekreterare

övriga ledamöter

Karl-Johan Thomsson

Per-Erik Olsson

Lars-Göran Söderström

Ingmar Melin

Sören Larsson

Stefan Skimutis

 

Editerad av: Irene Pettersson (2019-10-06 14:23:01)