Havdhems hembygdsförenings verksamhetsberättelse


 

 

 

Information och verksamhetsberättelse från Havdhems hembygdsförening

 

Verksamhetsberättelse för år 2018 för

Sammanfattning över 2018 års arbete i föreningen från styrelsen

Föreningen har 271 st. medlemmar. Medlemstalet har tråkigt nog minskat de senaste åren. NU måste vi tillsammans se till att fler vill stödja vår verksamhet. Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden.
Styrelsen för 2018 har varit Ordförande; Olle Johansson Havdhem, Vice ordförande; Bengt Söderlind Näs, sekreterare; Monica Johansson Näs. Styrelseledamöter; Klas-Johan Thomsson Hablingbo, Ingmar Melin Silte, Per-Erik Olsson Grötlingbo, Lars-Göran Söderström Grötlingbo och Sören Larsson Havdhem.

Styrelsesuppleanter; Anna-Karin Norrby Hablingbo, Bert Alvengren och Maj-Britt Ja- kobsson från Havdhem, Allan Hemdarve Silte, Kurt Niklasson och Bernt Hansson från Näs, Helena Kattlunds, Kalle Hallbom, och Stefan Skimutis, alla från Grötlingbo. Revi- sorer har varit Mats Carlsson Silte och Åsa Sigsarve Näs

Årsmötet hölls i Havdhems bygdegård den 11 mars 2018 med ca 35 medlemmar. In- nan årsmötet var det mässa i Havdhems kyrka. Efter kyrkobesöket bjöd festkom- mittén på 2-rätters lunch. Ordförande Olle Johansson hälsade alla välkomna och där- efter blev det årsmötesförhandlingar. Olle visade också ett trevlig bildspel om de aktiviteter som föreningen haft under året. Därefter visades en film från 50-talet när stenhuggeriet i Silte tillverkade en ny pelare till Gammelgarn kyrka. Därefter blev det kaffe.

Nationaldagen bjöd på ett strålande väder på Torpet, då Britta och Jan Lundqvist un- derhöll oss. Midsommargudstjänsten var välbesökt. På Eke Kors och tvärs började med att vi guides i kakelungsmuseet och platsen utanför: Därefter åkte vi runt i sock- nen och avslöts med att vi avnjöt den medhavda kaffekorgen vid Djaukrok. Vi tackar Staffan Berggren och Dan Lundgren som guidade oss denna kväll.

Sommarkvällen på Torpet med Charlotte Berg bjöd på ett härligt väder och många besökare. Sommarkvällen på Petes med Musik och Allsångskväll med Sören Larsson, Göte Niklasson, Bosse Hansson och Göran Södergren, blev en lyckad musikkväll i vacker miljö. Bilrallyt i september var det hela 51 startande som åkte runt på de olika stationerna med aktiviteter. Frågetemat var ”valet” under rallyt vilket var lite klurigt i början. Det blev en trevlig resa genom föreningens alla socknar men start o mål på Lantbruksmuseet.

Höstfesten var i Hablingbo med en tipstävling att översätta gutamålsord. Därefter bjöds det på god mat. Ing Mari Tellström visade några korta filmer av Anna Kajsa Hallgard samt ”Hur går Gutar på Visit”.

Så en överraskning! Det var efter flyttstädning hos Stina o Evert Larsson som de hittade man en korg som till hört den gammal Lutherska syförening i Grötlingbo som bildades 1863. I korgens botten stod det 1951. Den har
använts till att förvara inköpt material till handarbeten, man förvarade även hand- arbeten mellan syföreningsträffarna. Syföreningen som ännu träffas har gjort i ord- ning innehållet i korgen och överlämnade den till hembygds-föreningen för att för- valta korgen på vår hembygdsgård Torpet. Efter flera år har vi äntligen beviljas pengar att rusta upp kvarnen vid Allmungs. Restaureringen skall vara klar under 2019.

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till Kattlundsgården, Svenska Kyrkan, Petesgården, Havdhems föreläsningsförening och till alla medlemmar för ett gott samarbete under år 2018. Förhoppningarna är nu när vi börjar ett nytt verksamhetsår att medlemmar även i fortsättningen skall värna om vår

förening, kultur och hembygd

Styrelsen i Havdhems Hembygdsförening

Olle Johansson, Einar Fransson, Monica Johansson, Ingmar Melin, Sören Larsson, Klas-Johan Thomsson, Per-Erik Olsson, Lars-Göran Söderström, Bengt Söderlund.

2018 års aktiviteter.

1 maj Fagning 10 st

10 maj Fågelskådning Grötlingboudd under Johan Träffs ledning. 50 st Han berättade vilka fåglar vi såg och vilka fåglar som

besökt udden

17 maj Städ och arbetsdag. De som var med bjöds på kroppkakor 11 st

6 juni Nationaldagen. 25 st

24 juni Midsommargudstjänst Torpet 40 st

2 juli Eke kors och tvärs 32 st

17 juli Sommarkväll på Torpet med Charlotte Berg 110 st

26 juli Sommarkväll på Petesgården

1 sept Havdhems marknad. Föreningen sålde Gutabygd och lotter

23 sept Bilrally , antal startande 51 st

6 nov Höstfest i Hablingbo bygdegård 63 st

Hej DU som bor i socknarna inom Havdhems Hembygdsförenings verksamhetsområde

Vi tappar fortfarande medlemmar efter vi
började med inbetalning av medlemsavgiften via bankgiro.

Årsavgiften är 50 kr som vi hoppas du kan och vill stödja oss. Betala före årsmötet

BG 742-1506, Swish 123 499 1501

Vi har lagt detta informationsblad i alla postlådor vilket betyder att alla våra medlemmar och även du som inte har varit medlem i vår Hembygdsförening har fått denna skrivelse. Vi ser nu fram mot att du som gammal medlem och även ny vill vara med och stödja vårt arbete i Havdhems Hembygdsförening. På vår hemsida finns mer information om vår verksamhet.

www.hembygd.se/gotland/havdhem

page4image38644608

 

page4image38559232

 

 

Editerad av: Irene Pettersson (2019-05-04 08:51:28)