Havdhems hembygdsförenings verksamhetsberättelse


Verksamhetsberättelse för Havdhems Hembygdsförening 2020

Föreningen har 274 medlemmar det är ett litet tapp från förra året.
Styrelsen för 2020 har varit ordförande Olle Johansson, Kassör Einar Fransson, Viceordförande Stefan Skimutis och sekreterare Bengt Söderlund, övriga: Klas-Johan Thomsson, Elisabeth Ekman, Anita Ejderskog, Per-Erik Olsson och Sören Larsson

Styrelsesuppleanter Anna-Karin Norrby, Bert Alvergren, Maj-Britt Jakobsson, Allan Hemdarve, Curt Niklasson, Bernt Hansson, Helena Kattlunds och Kalle Hallbom.

Revisorer Åsa Sigsarve Näs och Mats Carlsson Silte

Årsmötet hölls i Hablingbo bygdegård den 15 mars 2020. 47 personer närvarande. Mötet inleddes med gudstjänst i Hablingbo kyrka. Därefter serverade festkommittén middag i bygdegården. Ordförande hälsade alla välkomna till årsmötesförhandlingarna och i samband med årsmötesförhandlingarna visade Olle J bilder från årets verksamhet. Två nya styrelseledamöter invaldes Elisabeth Ekman o Anitha Ejderskog efter Lars Göran Söderström och Ingmar Melin som avsagt sig.

Föreningen har sammanträtt 4 gånger under året.

Det här året blev inte som vanligt, då Covid-19 gjorde att vi inte fick ha några sammankomster med för många deltagare, så det var bara att ligga lågt. Ändå kunde vi genomföra några Covid-19 säkra arrangemang. Vi har tjärsmort allt virke som byttes ut under renoveringen av kvarnen vid Allmungs 2019. Vi har haft bra uthyrt av Torpet under året. Vi har ansökt och fått stöd från Kulturrådet i Sverige med 15000 kr under året. Detta var ett stöd vi fått på grund av Covid-19 som gjort att vi inte kunnat genomföra en del inkomstbringande arrangemang. Vår kassör Einar Fransson har välförtjänt under året fått Sveriges Hembygdsförbunds Hedersnål med Lagerkrans och Diplom. Under hösten har det gjorts en del röjning vid Stenmuseet så att det skall bli bättre synligt och tillgängligt för besökare.

2020 års aktiviteter har varit:

10 jan. Grötlunch i Näs. Tommy Söderlund berättade och visade bilder från sitt yrkesliv som fotograf 60 deltagare

1 maj Fagning på Torpet, 12 deltagare

12 maj Städdag på Torpet, 11 deltagare

6 juni Torpet Flagghissning, musik och det egna medhavda kaffet avnjöts, 30 deltagare

18 sept. Bilrally med start på Lantbruksmuseet och mål på Hembygdsgården Torpet, 50 deltagare

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till Havdhems församling för gott samarbete. Ett stort tack till alla våra medlemmar som stöder oss och som deltagit i våra arrangemang som tyvärr blev för få i år.

Förhoppningarna när vi börjar ett nytt verksamhetsår, är att se fram emot att vaccineringen mot Covid-19 kommer att fungera som planerat och att vi därmed kan återgå till ordinarie verksamhet i sommar. Vår förhoppning är att ni medlemmar även i fortsättningen värnar om vår förening, kultur och hembygd.

Styrelsen i Havdhems Hembygdsförening 2021-02-24 Olle Johansson, Stefan Skimutis, Einar Fransson,
Bengt Söderlund, Klas-Johan Thomsson, Per-Erik Olsson, Sören Larsson, Anitha Ejderskog och Elisabeth Ekman
 

 

 

Verksamhetsberättelse för Havdhems Hembygdsförening 2019

Föreningen har 332 medlemmar det är en ökning med 61 st från föregående år .

Styrelsen för 2019 har varit ordförande Olle Johansson, Kassör Einar Fransson, Vice ordförande o och sekreterare Bengt Söderlund, övriga: Klas-Johan Thomsson, Ingemar Melin, Per-Erik Olsson, Lars-Göran Söderström, Sören Larsson och Stefan Skimutis

Styrelsesuppleanter Anna-Karin Norrby, Bert Alvergren, Maj-Britt Jakobsson, Allan Hemdarve, Curt Niklasson, Bernt Hansson, Helena Kattlunds, Kalle Hallbom

Revisorer Åsa Sigsarve Näs och Mats Carlsson Silte

Årsmötet hölls i Näs Bygdegård 190317, 30 personer närvarande. Mötet inleddes med gudstjänst i Näs kyrka. Därefter serverade festkommittén två-rätters middag i bygdegården. Olle hälsade alla välkomnatill årsmötesförhandlingarna och därefter visades en film om hampaodling på Gotland. Olle visade bilder från föreningens 50-års jubileum 2002.

Föreningen har sammanträtt 4 gånger under året.

2019 års aktiviteter har varit:

9 januari Grötfest i Näs. Curt Niklasson pratade om gamla spannmåls sorter (40st)

1 maj Fagning Torpet 12 st

12 maj Fågelskådning, 40 st

16 maj Städdag vid torpet, 13 personer närvarande

6 juni Torpet, 50 st

23 juni Midsommar gudstjänst vid Torpet, 40 st

26 juni Dan o Kjell, det regnade, flyttades till Grötlingbo bygdegård 40 st

23 juli Sommarkväll vid Petes, Charlotta Berg o Marcus Högqvist, ca 60 st

26 juli Musikkväll Torpet, 150 st

22 september Bilrally, ca 40 st

8 november Höstfest i Silte, ca 40 pers

Under hösten gjort de största underhållet i föreningens histioria. Tidig i höstas byttes spåntak på ladugården vid vår Hembygdsgård Torpet i Grötlingbo. Det var LI bygg i Grötlingbo som var ansvarig för jobbet. Föreningsansvarig har varit Per Eric Olsson. För att hålla kostnaden ner var det flera medlemmar hjälpt till att först riva av det gamla taket och där efter hjälpt till att spikat på de 10500 spån. Det gick åt 21000 spik och ca 80-90 tusen hammarslag. Senare under hösten har vi på kvarn vid Allmungs satt i en ny kvarnaxel av ek, satt på nya vingar och ny kvarnhäst det har helt gått i förenings regi. Urban Allmungs har varit projektledare där. Totalt har några av våra medlemmar tillsammans lagt ner över 400 timmar under hösten, vilket vi i styrelsen är mycket tacksamma för. Tack vare att vi fått ett stort ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen har vi kunnat genomföra dessa projektet men som ändå har tärt på hårt i vår kassa. På sista styrelsemöte beslöts att ta det lite lungnare under 2020 så det blir bara 2 kvarnar som skall tjärsmöras och faltaket på dasset på Torpet som skall förbättras eller bytas ut.

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till Svenska Kyrkan, Petesgården och Havdhems föreläsningsförening och till alla medlemmar för ett gott samarbete under år 2019.

Förhoppningarna är nu när vi börjar ett nytt verksamhetsår. Och att ni medlemmar även i fortsättningen skall värna om vår förening, kultur och hembygd.

Styrelsen i Havdhems Hembygdsförening

Olle Johansson Bengt Söderlund Einar FranssonKlas-Johan Thomsson  Ingmar Melin  Per-Erik OlssonLars-Göran Söderström  Sören Larsson  Stefan Skimutis
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2018

Sammanfattning över 2018 års arbete i föreningen från styrelsen

Föreningen har 271 st. medlemmar. Medlemstalet har tråkigt nog minskat de senaste åren. NU måste vi tillsammans se till att fler vill stödja vår verksamhet. Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden.
Styrelsen för 2018 har varit Ordförande; Olle Johansson Havdhem, Vice ordförande; Bengt Söderlind Näs, sekreterare; Monica Johansson Näs. Styrelseledamöter; Klas-Johan Thomsson Hablingbo, Ingmar Melin Silte, Per-Erik Olsson Grötlingbo, Lars-Göran Söderström Grötlingbo och Sören Larsson Havdhem.

Styrelsesuppleanter; Anna-Karin Norrby Hablingbo, Bert Alvengren och Maj-Britt Ja- kobsson från Havdhem, Allan Hemdarve Silte, Kurt Niklasson och Bernt Hansson från Näs, Helena Kattlunds, Kalle Hallbom, och Stefan Skimutis, alla från Grötlingbo. Revi- sorer har varit Mats Carlsson Silte och Åsa Sigsarve Näs

Årsmötet hölls i Havdhems bygdegård den 11 mars 2018 med ca 35 medlemmar. In- nan årsmötet var det mässa i Havdhems kyrka. Efter kyrkobesöket bjöd festkom- mittén på 2-rätters lunch. Ordförande Olle Johansson hälsade alla välkomna och där- efter blev det årsmötesförhandlingar. Olle visade också ett trevlig bildspel om de aktiviteter som föreningen haft under året. Därefter visades en film från 50-talet när stenhuggeriet i Silte tillverkade en ny pelare till Gammelgarn kyrka. Därefter blev det kaffe.

Nationaldagen bjöd på ett strålande väder på Torpet, då Britta och Jan Lundqvist un- derhöll oss. Midsommargudstjänsten var välbesökt. På Eke Kors och tvärs började med att vi guides i kakelungsmuseet och platsen utanför: Därefter åkte vi runt i sock- nen och avslöts med att vi avnjöt den medhavda kaffekorgen vid Djaukrok. Vi tackar Staffan Berggren och Dan Lundgren som guidade oss denna kväll.

Sommarkvällen på Torpet med Charlotte Berg bjöd på ett härligt väder och många besökare. Sommarkvällen på Petes med Musik och Allsångskväll med Sören Larsson, Göte Niklasson, Bosse Hansson och Göran Södergren, blev en lyckad musikkväll i vacker miljö. Bilrallyt i september var det hela 51 startande som åkte runt på de olika stationerna med aktiviteter. Frågetemat var ”valet” under rallyt vilket var lite klurigt i början. Det blev en trevlig resa genom föreningens alla socknar men start o mål på Lantbruksmuseet.

Höstfesten var i Hablingbo med en tipstävling att översätta gutamålsord. Därefter bjöds det på god mat. Ing Mari Tellström visade några korta filmer av Anna Kajsa Hallgard samt ”Hur går Gutar på Visit”.

Så en överraskning! Det var efter flyttstädning hos Stina o Evert Larsson som de hittade man en korg som till hört den gammal Lutherska syförening i Grötlingbo som bildades 1863. I korgens botten stod det 1951. Den har
använts till att förvara inköpt material till handarbeten, man förvarade även hand- arbeten mellan syföreningsträffarna. Syföreningen som ännu träffas har gjort i ord- ning innehållet i korgen och överlämnade den till hembygds-föreningen för att för- valta korgen på vår hembygdsgård Torpet. Efter flera år har vi äntligen beviljas pengar att rusta upp kvarnen vid Allmungs. Restaureringen skall vara klar under 2019.

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till Kattlundsgården, Svenska Kyrkan, Petesgården, Havdhems föreläsningsförening och till alla medlemmar för ett gott samarbete under år 2018. Förhoppningarna är nu när vi börjar ett nytt verksamhetsår att medlemmar även i fortsättningen skall värna om vår

förening, kultur och hembygd

Styrelsen i Havdhems Hembygdsförening

Olle Johansson, Einar Fransson, Monica Johansson, Ingmar Melin, Sören Larsson, Klas-Johan Thomsson, Per-Erik Olsson, Lars-Göran Söderström, Bengt Söderlund.

2018 års aktiviteter.

1 maj Fagning 10 st

10 maj Fågelskådning Grötlingboudd under Johan Träffs ledning. 50 st Han berättade vilka fåglar vi såg och vilka fåglar som

besökt udden

17 maj Städ och arbetsdag. De som var med bjöds på kroppkakor 11 st

6 juni Nationaldagen. 25 st

24 juni Midsommargudstjänst Torpet 40 st

2 juli Eke kors och tvärs 32 st

17 juli Sommarkväll på Torpet med Charlotte Berg 110 st

26 juli Sommarkväll på Petesgården

1 sept Havdhems marknad. Föreningen sålde Gutabygd och lotter

23 sept Bilrally , antal startande 51 st

6 nov Höstfest i Hablingbo bygdegård 63 st

Hej DU som bor i socknarna inom Havdhems Hembygdsförenings verksamhetsområde

Vi tappar fortfarande medlemmar efter vi
började med inbetalning av medlemsavgiften via bankgiro.

Årsavgiften är 50 kr som vi hoppas du kan och vill stödja oss. Betala före årsmötet

BG 742-1506, Swish 123 499 1501

Vi har lagt detta informationsblad i alla postlådor vilket betyder att alla våra medlemmar och även du som inte har varit medlem i vår Hembygdsförening har fått denna skrivelse. Vi ser nu fram mot att du som gammal medlem och även ny vill vara med och stödja vårt arbete i Havdhems Hembygdsförening. På vår hemsida finns mer information om vår verksamhet.

www.hembygd.se/gotland/havdhem

page4image38644608

 

page4image38559232

 

 

Förening:

Havdhems Hembygdsförening

Ändrad av: Havdhems Hembygdsförening (2021-03-24 15:24:25) Kontakta föreningen
Skapad av: Havdhems Hembygdsförening (2019-02-26 08:12:05) Kontakta föreningen