Bildsten

År 2000 hittades en bildsten vid Stenbro i Silte i samband med linjedragning.

I samarbete med föreningen Siltegården, Länsmuseet och hembyggdsföreningen iordningställdes en rastplats och en kopia av Stenbrostenen har rests.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter