Välkommen till Havdhems Hembygdsförenings hemsida!

Havdhem hembygdsförening bildades 1952. Socknarna i Havdhem gamla storkommun, utom Eke, ingår i föreningen. Eke hade då redan en hembygdsförening och de övriga Havdhem, Hablingbo, Silte, Grötlingbo och Näs enades då om att bilda en förening. Anledningen just då var att en hembygdsförening skulle kunna få bli ägare av ett änge. Något senare visade sig dock att föreningen ej fick köpa änget.

Initiativtagare till föreningen var Edvin Lindqvist som också var föreningens förste ordförande, som yttrade: "Var int laisne gutt folk vår far nuck någ u gär ändå" när det stod klart att föreningen ej fick änget. Antalet medlemmar är 464 stycken.
Föreningen äger en hembygdsgård vid Lunds i Grötlingbo bestående av en äldre manbyggnad av kalksten med bodar och ladugård. De senare är flyttade från olika håll. I ett nyuppfört bulhusmagasin förvaras det mesta av föreningens föremålssamlingar. I ladugårdens norra del är en klädkammare inredd, medan den södra delen och loftet är utställnings-lokaler för jordbruksredskap.
Dessutom äger föreningen ett sten-huggarmuseum vid Barshalder i Grötlingbo, en strandbod i Näs samt väderkvarnar vid Sigleifs i Silte, Allmungs och Snevide i Havdhem. Man har iordningställt väderkvarnar, strandbodar och en linbastu. I samlingarna ingår en större samling klädesplagg, varav en del visats vid Bygdespelet "Mormors minneskista", "En dag vid Lunde" och "En dag vid Petes för 100 år sedan" författade av Ingrid Johansson.


Editerad av: (2014-07-17 11:02:20)