Fyrar

Fyren på Fleisi, Näs (Näsrevet)

Sjöfartsverket lägger ner fyrar som blivit överflödiga för dagens moderna handelssjöfart. Ett viktigt kulturarv är på väg att gå förlorat. För att motverka denna utveckling har en förening bildats. Föreningen Fyrtillsyn Gotland. I föreningen ingår Gotlands Hembygdsförbund, Svenska Fyrsällskapet, Gotlands Kommun och Länsstyrelsen Gotlands län (Gotlands Museum). Sjöfartsverket överlämnar fyrarna till Föreningen Fyrtillsyn Gotland. Inom Havdhems Hembygdsförenings område är det en fyr, den på Näsrevet, Fleisi. Havdhems Hembygdsförening har skrivit avtal med markägarna, Fleisi Samfällighetsförening, till fastigheten Gotlands Näs S7 på vilken fyren ”Näsrevet” är belägen. Eventuella kostnader för fyrens underhåll ansöker hembygdsföreningen om medel hos Föreningen Fyrtillsyn Gotland.

Lite fakta om fyren på Fleisi.
Byggnadstyp: Torn.
Byggår: 1951.
Nautiskt utseende: Betongtorn. Vit/röd. Höjd 9 m. På grå sockel i vattnet.
Byggnadsteknisk beskrivning: Åttkantigt gjutjärnskur på 4,3 m högt betongtorn på grå betongsockel.
Fyrteknisk beskrivning; 5 m högt betongtorn med åttkantig lanternin av strängbetong.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter