Hembygdsgården


Hembygdsgården

Haurida Hembygdsgård består av backstugan Fridhem som byggdes på denna plats i början på 1800-talet. I slutet på 1800-talet gjordes en tillbyggnad som kom att inrymma socknens första handelsbod.

Hembygdsföreningen bildades 1959 i samband med att man fick möjlighet att köpa fastigheten. Ladugården flyttades hit 1960 och kommer ifrån Torpet Tutan som ligger på Åsens marker.

 

Editerad av: Lilian Bäckström (2018-12-09 18:53:36)