Hembygdsbok


Haurida - en socken i Aneby, Småland

Under lång tid har ansvariga inom hembygdsrörelsen i Haurida varit uppfyllda av tanken att ge folket i den gamla socknen en hembygdsbok. Att samla mångas kunskaper om Hauridas historia och människor och göra dessa kunksaper tillgängliga för alla som vill ta emot.

Det är lokal historia med en del folklivsbetonade men väldokumenterade inslag som dominerar i Hauridaboken.

Utgiven av Haurida Hembygds- och Fritidsförening. Tryckt 2001. 165 sidor.

Förening:

Haurida Hembygds- och Fritidsförening

Skapad av: (2016-05-28 08:54:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Haurida Hembygds- och Fritidsförening (2018-12-09 18:53:56) Kontakta föreningen